Sexuell hälsa, rättigheter och intellektuella funktionsnedsättningar

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1275 kr exklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Att prata om och hantera frågor kring sexuell hälsa och relationer är både roligt och givande men kan ibland vara knepigt. Beroende på vem man arbetar med och i vilken situation man är uppstår olika frågor.

Innehåll:

Denna dag fördjupar vi kunskapen gällande sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar ur den yrkesverksammes synvinkel. Vi fokuserar på frågan om vad ett professionellt förhållningssätt kan betyda med hjälp av konkreta tips, teoretiska modeller och exempel på metoder.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar saknar i högre grad än andra kunskap om kroppen, sexualitet och relationer och ges mer sällan möjligheter till samtal om relaterade ämnen och frågor. Personal inom skola, vård- och omsorg ger uttryck för behov av att bearbeta värderingar, tankar och känslor, och personerna själva önskar en sexualupplysning som är anpassad och ligger i linje med den egna utvecklingen och främjar sexualiteten som en god och positiv kraft.

Under dagen kommer vi utifrån deltagarnas behov bland annat att ta upp frågor som:
Sexualitet och professionellt förhållningssätt i praktiken, vad innebär det?
Att arbeta stärkande och främjande – hur gör man?
Mot samma mål, ett gemensamt förhållningssätt – hur enas vi?

Föreläsare
Jack Lukkerz

Jack Lukkerz är socionom, aukt. specialist i sexologisk rådgivning och fil. lic i socialt arbete. Han har arbetat med frågor kring sexuell hälsa sedan 1990-talet och är särskilt specialiserad på bemötandefrågor och yrkespersoners roll i relation till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I sin licentiatavhandling studerade han attityder till och erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning hos personal inom gymnasiesärskola och vuxenhabilitering.

Ellinor Isfors
Ellinor Isfors är leg. psykolog och sexualupplysare och arbetar på UNG Samtalsgrupper, Habilitering och Hälsa i Stockholm med att leda samtalsgrupper för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Ellinor har varit verksamhetschef för RFSU Stockholm och har även arbetat på BUP och på Autismcenter för små barn. Då och då håller hon i studiecirkeln: Prata sex med ditt barn som arrangeras av RFSU Stockholm i samarbete med ABF.

Målgrupp

Personal inom skola, korttidsverksamhet, boende, daglig verksamhet, personlig assistans, föräldrar och andra närstående m.fl.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Med reservation för ändringar.

Anmälan Sexuell hälsa
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, se kurser/anmälningsvillkor för mer info:
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
 
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)