Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 3rd edition

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås. Lokal: Ågrenska Adademin, Hörsalen
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1750 kr exkl. moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch samt viss dokumentation. Testmaterialet säljs separat på Bokverkstan www.bokverkstan.se

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn/elever, t ex speciallärare, specialpedagog eller psykolog. Med testet TVPS kan du kartlägga deras visuella inlärningskanal och därmed bättre förstå deras lärande.

Den senaste versionen TVPS 3rd edition, är normerad för åldrarna 4-19 år. Testet är utprovat på fler än 2000 barn i USA och passar även för svenska förhållanden. Det är även användbart för kartläggning av visuell perception hos barn/elever som nyligen kommit till Sverige, eftersom elevens kunskaper i svenska språket är underordnade utformningen av uppgifterna. TVPS är lätt att genomföra och tar cirka 45 minuter. Du ser klart och tydligt var barnet har sina styrkor men också sina eventuella hinder. Testet används mycket inom specialundervisning och habilitering i USA och används allt mer i Sverige.

Under utbildningsdagen lär du dig använda detta test, utifrån teori och praktik. Testresultat tolkas och kopplas till uppföljning och åtgärder.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Genomgång och administration av testmaterialet.
  • Tolkning eller kompensation
  • Uppföljning-fördjupning-åtgärder. Hur kan man hjälpa barn/elever som har svårigheter?

Sagt om utbildningen                      

"TVPS 3 är ett användbart instrument som är enkelt att använda. Använder det vid misstanke om visuella perceptionssvårigheter."

"Jag har fått ett bra verktyg att använda i kartläggningsarbetet med olika elever."

"Det är bra med vardagliga exempel. Bra med noggrann genomgång av sammanställning och uträkning."

"Ett bra test för att veta var lägga krut på träning eller varför vissa saker är svårt för barnet."

"Jag har tidigare gjort några TVPS-tester och läst mig till hur man gör mm men kursen gav mig en bättre inblick i hur jag kan arbeta vidare. För mig var de pedagogiska åtgärdstipsen värdefulla."

"Jag kommer att ha stor nytta av testet TVPS 3. Jag arbetar med nyanlända elever som inte har utvecklat sin svenska. Detta test kan ge mig en bra bild, trots elevens ev svårigheter."

Föreläsare

Karin Allenström, mellanstadielärare och specialpedagog.
Britt-Marie Emanuelsson, mellanstadielärare och talpedagog.

Sedan ca 20 år arbetar de centralt inom utbildningsförvaltningen i Partille kommun (Partille Läs- och skrivstudio). De gör fördjupade pedagogiska utredningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos elever 6-19 år. Vid behov kartlägger de även språklig och/eller matematisk förmåga. I deras utredningar kartläggs alltid minnesförmåga samt auditiv och visuell perception (bl a med TVPS).

Målgrupp

Personer som arbetar med barn/elever med olika perceptionssvårigheter, såsom specialpedagoger/speciallärare, logopeder, psykologer, lärare/synpedagoger m.fl.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Anmälan TVPS
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, se kurser/anmälningsvillkor för mer info:
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
 
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)