Kursprogram

Här presenterars kurser och utbildningar som arrangeras på Ågrenska. • Utbildning

  Prader-Willis syndrom

  -
  Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom utbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv
 • Utbildning

  Hjärntumör, barn från 13 år

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
 • Utbildning

  Obalanserade translokationer

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Obalanserade translokationer. Föreläsare: Christian Wentzel, barnläkare och genetiker, Akademiska barnsjukhuset,
 • Utbildning

  Retinoblastom

  -
  Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats mot retinoblastom och avslutat sin behandling.
 • Utbildning

  Enkammarhjärta

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med enkammarhjärta. Föreläsare: Katarina Hanseus, överläkare, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus, Lund. Jens Johansson Ramgren,
 • Utbildning

  Autoimmuna encefaliter

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Autoimmuna encefaliter. Föreläsare: Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare, neurologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
 • Utbildning

  Sturge-Webers syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Sturge-Webers syndrom. Föreläsare: Tove Hallböök, verksamhetsöverläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Utbildning

  Ehlers-Danlos syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Ehlers-Danlos syndrom. Föreläsare: Helena Velander, överläkare, Göteborg, Maritta Hellström Pigg, överläkare, Stockholm
 • Utbildning

  Turners syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Turners syndrom. Föreläsare: Maria Elfving Berlin, barnendokrinolog, Lund. Kerstin Landin-Wilhelmsen, professor,
 • Utbildning

  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda

  -
  Att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn är viktigt. Det ger möjlighet att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd för att barnet ska kunna komma vidare. Lär dig mer om dyslexi, hur du utreder och hjälper barn med dessa svårigheter.
 • Utbildning

  Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception

  -
  Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception. Under utbildningsdagen lär du dig hur viktig den visuella perceptionen är i vår vardag och du får lära dig använda testet både teoretiskt och praktiskt.
 • Utbildning

  Williams syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Williams syndrom. Föreläsare: Britt-Marie Anderlid, överläkare, Stockholm. Kit Wadensjö, psykolog, Stockholm
 • Utbildning

  Klinefelters syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Klinefelters syndrom. Föreläsare: Lars Hagenäs, överläkare, Stockholm. Aleksander Giwercman, överläkare, Malmö. Göran Westlander, läkare, Göteborg
 • Utbildning

  Adhd och autism i vardagen, del 1

  -
  En handfast föreläsning för dig som vill veta mer om grunderna i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism
 • Utbildning

  Neurofibromatos, typ 1

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Neurofibromatos, typ 1. Föreläsare: Barbro Westerberg, neuropediatriker, Göteborg. Björn Sigurdsson, ST-läkare i barnneurologi,
 • Utbildning

  Hjärntumör, barn under 13 år

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
 • Utbildning

  Adhd och autism i vardagen, del 2. Bemötande vid svåra beteenden - metoder och strategier ur ett lågaffektivt förhållningssätt

  -
  Strategier för att lyckas i vardagen och hur du hanterar svåra situationerna för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Adhd, autism, Asperger, Tourettes och OCD.
 • Utbildning

  Ryggmärgsbråck, MMC

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med ryggmärgsbråck, MMC. Föreläsare: Ingrid Olsson, överläkare, Göteborg. Kate Abrahamsson, Göteborg. Magdalena Vu Minh Arnell, uroterapeut, Göteborg
 • Utbildning

  Att kommunicera genom tolk

  -
  Hur kan jag planera och genomföra ett tolkat samtal? En utbildning om att använda tolk i sin yrkesroll och hur du kan göra för att skapa förutsättningar för ett bra samtal.
 • Utbildning

  16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med 16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation. Föreläsare: Christian Wentzel, Barnneurolog och genetiker, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Utbildning

  Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med svårbehandlad epilepsi
 • Utbildning

  Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med MPS-sjukdomar. Föreläsare: Niklas Darin, docent, överläkare, Göteborg. Karin Naess, specialistläkare, Huddinge. Ellen Odéus,
 • Utbildning

  Leukodystrofier

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Leukodystrofier. Föreläsare: Föreläsare: Niklas Darin, docent, överläkare, Göteborg. Karin Naess, specialistläkare,
 • Utbildning

  Barn och ungdomar som insjuknat i stroke

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som insjuknat i stroke. Bland annat föreläser Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare, Stefan Berg, överläkare, neurologmottagningen,
 • Utbildning

  Fragilt X-syndromet

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Fragilt X-syndromet. Bland annat föreläser Britt-Marie Anderlid, professor, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Utbildning

  Iktyos

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Iktyos. Bland annat föreläser Agneta Gånemo, docent, leg sjuksköterska, Ängelholm. Maritta Hellström Pigg, överläkare,
 • Utbildning

  Angelmans syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Angelmans syndrom. Bland annat föreläser Maria Forsgren, överläkare, Barnneurologsektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Utbildning

  Limb-girdle muskeldystrofi

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Limb-girdle muskeldystrofi. Bland annat föreläser Anne Berit Ekström, barnläkare, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
 • Utbildning

  Hjärntumör barn över 13 år

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
 • Utbildning

  Ushers syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Ushers syndrom. Bland annat föreläser Clas Möller, överläkare öron/hörsel, professor i medicinsk handikappvetenskap, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Utbildning

  Bardet-Biedls syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Bardet-Biedls syndrom. Bland annat föreläser Anna Lindstrand, specialistläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Utbildning

  Wilsons sjukdom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Wilsons sjukdom. Bland annat föreläser Nils Ekvall, överläkare, Gastroenheten, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Utbildning

  Silver-Russells syndrom

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Silver-Russells syndrom. Bland annat föreläser Jovanna Dahlgren, överläkare, Tillväxtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Utbildning

  Duchennes muskeldystrofi

  -
  Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Duchennes muskeldystrofi. Bland annat föreläser Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum,
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)