Kursprogram

Här presenterar vi kurser och utbildningar som arrangeras på Ågrenska. • Utbildning

  Epilepsi i vardagen

  -
  Vad händer och hur agerar jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Den här utbildningen ger dig kunskap och trygghet
 • Utbildning

  Dravets syndrom

  -
  Konferens för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Dravets syndrom. Bland annat föreläser Charlotte Dravet, barnneurolog, Frankrike och Lieven Lagae, professor/barnneurolog, Leuven, Belgien
 • Utbildning

  Sexuell hälsa, rättigheter och intellektuella funktionsnedsättningar

  -
  Att prata om och hantera frågor kring sexuell hälsa och relationer är både roligt och givande men kan ibland vara knepigt. Den här dagen får vi ta del av Jack Lukkerz och Ellinor Isfors samlade kunskap och erfarenhet.
 • Utbildning

  Adhd och autism i vardagen, del 2. Bemötande vid svåra beteenden - metoder och strategier ur ett lågaffektivt förhållningssätt

  -
  Strategier för att lyckas i vardagen och hur du hanterar svåra situationerna för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, autism, asperger, tourettes och OCD.
 • Utbildning

  Duchennes muskeldystrofi

  -
  Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Utbildning

  Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception

  -
  Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception. TVPS i ny uppdaterad version! Under utbildningsdagen lär du dig metoden hur du följer upp, fördjupar och åtgärdar samt får ta del av praktiska
 • Utbildning

  Möbius syndrom

  -
  Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Utbildning

  Hjärntumör, barn från 13 år

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Utbildning

  Dysmeli

  -
  Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med sällsynta diagnoser.
 • Utbildning

  Utveckling genom lek – inspirerande tydliggörande pedagogiska aktiviteter för barn och unga med behov av struktur

  -
  Behöver du inspiration till nya lekar och aktiviteter? Vi varvar teori och praktik och bjuder på erfarenheter från våra verksamheter.
 • Utbildning

  Utveckling genom lek - workshop

  -
  Söker du nytt material och nya lekar till ditt barn eller din verksamhet? Har du deltagit i vår inspirerande utbildning ”Utveckling genom lek” - kom till Ågrenska och tillverka under ledning av vår erfarna personal.
 • Utbildning

  Autism – med intellektuell funktionsnedsättning

  -
  Vad är autism? Hur är det att leva med diagnosen? Hur uppfattar man omvärlden? Hur kan vi runt omkring stötta och underlätta? I denna utbildning får du kunskap på en grundläggande och konkret nivå
 • Utbildning

  Epilepsi i vardagen

  -
  Vad händer och hur agerar jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Den här utbildningen ger dig kunskap och trygghet.
 • Utbildning

  Sarkom

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Utbildning

  Syskonkärlek – Om att vara syskon i en familj med barn med funktionsnedsättning

  -
  Syskon till barn med funktionsnedsättning kan ibland komma i skymundan – denna kväll delar vi med oss av kunskap och erfarenheter av mångårigt syskonarbete
 • Utbildning

  När barnet har svårt att äta – information, vägledning och praktiska tips

  -
  En utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Du får bla kunskap om barns ätutveckling, ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering samt praktiska tips om olika hjälpmedel och hur du kan anpassa matens konsistens.
 • Utbildning

  Tuberös skleros

  -
  Föreläsare: Maria Palmetun Ekbäck, överläkare, Läkemedelskommittén, Universitetssjukhuset Örebro. Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare, Neurologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Utbildning

  Tarmsvikt

  -
  Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med sällsynta diagnoser.
 • Utbildning

  Spinal muskelatrofi

  -
  Bland annat föreläser Már Tulinius, professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Eva Kimber, barnneurolog, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Utbildning

  Kongenital binjurebarkshyperplasi, CAH

  -
  Bland annat föreläser Anna Nordenström, överläkare, DEMO/Metabolsektionen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Angelica Lidén Hirschberg, professor, kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm Gundela Holmdahl,
 • Utbildning

  Akondroplasi

  -
  Bland annat föreläser Eva Horemuzova, barnläkare, Endokrinmottagningen/ Skelettdysplasiteamet, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Bengt Gustavsson, neurokirurg, Avdelningen för neurokirurgi,
 • Utbildning

  Williams syndrom

  -
  Bland annat föreläser Britt-Marie Anderlid, överläkare, Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Kit Wadensjö, psykolog, specialist i klinisk psykologi, Stockholm.
 • Utbildning

  Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering och andra barnmedicinska specialiteter

  -
  En praktiskt inriktad kurs med fokus på vårdpersonalens grundläggande skyldigheter och de särskilda frågor som uppkommer när patienten är barn eller ungdom
 • Utbildning

  Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom

  -
  Bland annat föreläser Cecilia Gunnarsson, genetiker, Centrum för sällsynta diagnoser, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
 • Utbildning

  Mitokondriella sjukdomar

  -
 • Utbildning

  Hjärntumör, barn under 13 år

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
 • Utbildning

  CHARGE-syndromet

  -
  Bland annat föreläser Clas Möller, överläkare öron/hörsel, professor i medicinsk handikappvetenskap, Universitetssjukhuset, Örebro Hans-Erik Frölander, psykolog, SPSM, Örebro
 • Utbildning

  Lissencefali

  -
  Bland annat föreläser Johan Lundgren, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Utbildning

  22q11-deletionssyndromet

  -
 • Utbildning

  Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos, Spielmeyer-Vogts sjukdom

  -
  Balnd annat föreläser Niklas Darin, docent, överläkare, Neurologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Karin Naess, specialistläkare, Barnneurologi och habilitering, Karolinska universitetssjukhuset,
 • Utbildning

  Kongenitala myopatier

  -
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)