Uppdragsutbildning

Behöver du eller ditt arbetslag kunskap för att komma vidare? Söker du en föreläsare till en konferensdag? Eller är du bara extra nyfiken på något särskilt? Vänd dig till oss, för ett samtal om vad utbildningen ska innehålla. Vi utgår från dina behov när vi ger förslag på en utbildningsinsats.


Kurser utbildningar


Vi arbetar med kurser och utbildning

Gruppbild-Foto
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Ingela Markenstrand

Administratör Kurser och utbildning

Utbildningarna vi erbjuder handlar ofta om sällsynta diagnoser och om de kunskaper som de kräver av arbetsgruppen. Beroende på era behov kan utbildningarna innehålla en översikt av en eller flera diagnoser, eller en mer detaljerad medicinsk information om en specifik diagnos. Andra vanliga delar kan utgå från konkreta vardagsfrågor i teamet.  Det kan handla om de vardagliga bemötandet, kommunikation och andra aspekter. Under utbildningen kan vi inspirera till samtal genom frågor som: Gör vi på samma sätt i teamet? Hur kan vi bli mer samspelta?

Vi på Ågrenska arbetar gärna och ofta i en process tillsammans med er för att utbildningen ska bli så bra som möjligt. Vi utgår från ett helhetstänkande för att ta tillvara era behov av kunskap kring en eller flera diagnoser eller frågor.

Utbildning där du önskar

Självklart är du välkommen att delta i eller förlägga en kurs eller utbildning på Lilla Amundön, men vi kommer också gärna till dig och ditt team.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Både anlitade och våra egna föreläsare baserar sin information på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att utgå från aktuell forskning och lång erfarenhet är ett viktigt kvalitetssignum för oss.

Exempel på uppdragsutbildningar och föreläsningar vi genomfört:

Kommunikation på tidig utvecklingsnivå
Bemötande, struktur och kommunikation vid autism
Lek och aktivitet på tidig utvecklingsnivå
Autism – med intellektuell funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – bemötande och strategi
Epilepsi i vardagen
Syskonrollen – i skuggan av ett syskon?
Arbetsgruppen som verktyg
Föräldraträffar för föräldrar vars barn nyligen fått en sällsynt diagnos. 

Diagnosspecifika utbildningar som:

Fragilt X syndrom
CHARGE syndromet
Ehlers-Danlos syndrom
Kabukisyndromet
Silver-Russels syndrom
Sotos syndrom
Chri du chat-syndromet
Prader-Willis syndrom
Cornelia de Langes syndrom
Angelmans syndrom
Narkolepsi

Ett urval verksamheter som anlitat oss:

Anhöriglots, Mölndals stad
Anhörigstödet Lerums kommun
Anhörigstödsverksamheten, Sektor vård och omsorg i Skövde kommun
Barncancerfonden
Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund
Folkhälsoenheten Lidköping, Skara och Götene
FUB Västra Götaland
Gruppbostad Parkgatan, Värnamo kommun
Hultskolan, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Humana Assistans AB
Kooperativet Olja – Oberoende Liv Jönköping Assistans
Korttidsbostaden Strömgården, Värnamo kommun
Lane-ryrs skola och förskola, Uddevalla kommun
LaSSe Brukarstödscenter, Göteborg
Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
Nätverket Föräldrar emellan i Kungsbacka kommun
Personligt Stöd Öckerö Kommun
Service bostad Båtsman lång och Jacobs gata, SDF Norra Hisingen, Göteborg
Svenska epilepsiförbundet

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)