Barn och ungdom

Ågrenska har en rad verksamheter för att underlätta och förbättra livssituationen för barn och ungdom. Livssituationen är komplex och unik för varje individ. Därför är vi måna om att ha ett helhetsperspektiv där vi uppmärksammar barnen och ungdomarnas individuella behov när vi planerar och genomför vistelserna.

Barn- och ungdomskompetens

Ågrenska har familjevistelser i fem dagar med ett särskilt anpassat program som utgår från familjernas behov och den aktuella sällsynta diagnosen. När föräldrarna är på föreläsningar med landets främsta experter har barnen med funktionsnedsättning och deras syskon egna program med förskola, skola och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna sker i små grupper och är upplagda för att passa varje barns förutsättningar och behov.

Ungdomsvistelse

På ungdomsvistelsen deltar ungdomar med sällsynta diagnoser. Syftet är dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sin sjukdom med professionella, dels att få tillfälle att möta andra i samma livssituation och att känna gemenskap. Programmet är fullt av fritidsaktiviteter.

Syskonvistelse

Till syskonvistelsen kommer syskon till barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Som syskon är det lätt att hamna i skymundan, om ens bror eller syster har en funktionsnedsättning. På Ågrenska uppmärksammar vi därför syskonets roll bland annat genom att ha särskilda läger för syskon.

Syftet dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sjukdomen med professionella, dels att få tillfälle att möta andra syskon och att känna gemenskap. I programmet ingår många olika fritidsaktiviteter.

Ågrenska har korttidsvistelser för barn med sällsynta diagnoser eller funktionsnedsättningar.
Familjevistelser
Kortid, läger
Barncancerfondens vistelser

Information om sällsynta diagnoser

Du kan ta del av kunskapen från tidigare vistelser genom att läsa de dokumentationer, som skrivs efter varje familjevistelse. Dokumentationerna är bearbetade sammanfattningar av föreläsningarna och är sakgranskade av respektive specialist. För att ge en uppfattning om vardagslivet med en sällsynt diagnos berättar en familj om sina erfarenheter.  Våra utvärderingar visar att den helhetsbild dokumentationerna ger av livet med ett barn som har funktionsnedsättning, kan hjälpa omgivningen att förstå de utmaningar familjen står inför. 

På vår hemsida finns också:

- filmer med livsberättelser från familjer, ungdomar och syskon samlat på Sällsynta liv och filmer med experter som berättar om sällsynta diagnoser under Sällsynt profession.

För mer information se under Relaterad information.
Dokumentationer
Sällsynta liv
Sällsynt profession

Vägledning

En viktig del av Ågrenskas arbete är att ge vägledning och stöd kring funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Personer med diagnos, närstående, personal från sjukvård, skola och habilitering vänder sig dagligen till Ågrenska för vägledning.

Ågrenska förmedlar kontakter mellan personer med funktionsnedsättning, vården och övriga samhällsstöd.

Adhd-konsultent

Ågrenskas adhd-konsulent är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra de kommer i kontakt med.
Adhd-konsulent

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten erbjuder stöd för familjer med barn och ungdomar som har svårt med koncentration, uppmärksamhet och problem med inlärning eller beteende.
Familjestödsenheten

Samarbete

Ågrenska samarbetar med en rad olika organisationer och aktörer för att erbjuda ett relevant och högkvalitativt innehåll i våra verksamheter.

Vi samarbetar med aktuella intresseorganisationer, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD  och Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) vid Sveriges sju universitetssjukhus. Nationella och internationella specialister inom olika områden, habiliteringar och barn- och vuxenkliniker är några andra vi samarbetar med.
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)