Föräldraträffar i Sverige

I samarbete med CSD, Centrum för sällsynta diagnoser inbjuds du som är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff.

Träffarna är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att träffas två eftermiddagar kl 13-16 med några veckors mellanrum, träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker närvaron vid träffarna lämnas av Ågrenska.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse snarast till kontaktpersonen i ditt område, se nedan.

Astrid Emker och Cecilia Stocks
Träffarna leds av Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap

"Träffen var värdefull för mig. Viktigast var att fatta att jag inte var ensam."
                                                                                     Pappa till pojke 4 år

 “Att få reflektera kring min situation om vad jag gör och behöver."
                                                                                    Mamma till pojke 2 år

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Omfattar norra delen av Hallands län (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalands län. 
Datum: 8/10 och 22/10
Kontaktperson: Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se

Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen

Omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Landstinget i Dalarna, Region Gävleborg, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Region Västmanland och Landstinget Sörmland.
Datum: 5/11 och 19/11
Kontaktperson: Aggeliki Savvidou Levinsson, aggeliki.savvidou.levinsson@akademiska.se

Centrum för sällsynta diagnoser Syd
Omfattar södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommun).
Datum: 26/9 och 10/10
Kontaktperson: Malin Lenneryd, csd@skane.se

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Omfattar Stockholms och Gotlands län.
Datum: 24/10 och 7/11
Kontaktperson: Kristina Gustafsson Bonnier, kristina-gustafsson-bonnier@sll.se

En kortfilm med citat från föräldrar som deltagit på föräldraträffar tidigare.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)