Internationella organisationer

Ågrenska har ett långvarigt samarbete med internationella organisationer inom området sällsynta diagnoser.

NORD

Är en amerikansk frivilligorganisation som framförallt arbetar för att stödja personer med en sällsynt diagnos med utbildning, juridiskt stöd, forskning och annan service.
The National Organization in USA for Rare Disorders, NORD, öppnas i nytt fönster

EURORDIS

En pan europeisk organisation som företräder patientorganisationer med medlemmar som har en sällsynt diagnos. Är en organisation som arbetar intressepolitiskt och för ökad kunskap och förståelse för alla med sällsynta diagnoser.
The European Organisation for Rare Diseases, EURORDIS, öppnas i nytt fönster

Orphanet

Är Sveriges ingång till en internationell databas med förteckning över sällsynta diagnoser och katalog över tjänster och forskningsprojekt.
Orphanet, öppnas i nytt fönster

Rarelink

Rarelink är en nordisk webbportal där man kan söka kvalitetssäkrad information om sällsynta diagnoser i alla nordiska länder.
Rarelink, öppnas i nytt fönster

ECOSOC

Rådet, (Economic and Social Council), är ett av FN:s huvudorgan och behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor. ECOSOC ansvarar även för FN:s kontakter med icke statliga aktörer. En av dem är Ågrenska.
ECOSOC, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)