Internationella organisationer

Ågrenska har ett långvarigt samarbete med internationella organisationer inom området sällsynta diagnoser.

Committee for Rare Diseases, CfRD

Kommitténs uppdrag är att agera inom FN’s alla verksamheter, ex. Världshälsoorganisationen WHO och UNESCO, detta för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta diagnoser.
Committee for Rare Diseases, CfRD, (sidan öppnas i nytt fönster)

NORD

Är en amerikansk frivilligorganisation som framförallt arbetar för att stödja personer med en sällsynt diagnos med utbildning, juridiskt stöd, forskning och annan service.
The National Organization in USA for Rare Disorders, NORD, öppnas i nytt fönster

EURORDIS

En pan europeisk organisation som företräder patientorganisationer med medlemmar som har en sällsynt diagnos. Är en organisation som arbetar intressepolitiskt och för ökad kunskap och förståelse för alla med sällsynta diagnoser.
The European Organisation for Rare Diseases, EURORDIS, öppnas i nytt fönster

Orphanet

Är Sveriges ingång till en internationell databas med förteckning över sällsynta diagnoser och katalog över tjänster och forskningsprojekt.
Orphanet, öppnas i nytt fönster

ECOSOC

Rådet, (Economic and Social Council), är ett av FN:s huvudorgan och behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor. ECOSOC ansvarar även för FN:s kontakter med icke statliga aktörer. En av dem är Ågrenska.
ECOSOC, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)