Intresseorganisationer

I planering och genomförande av Ågrenskas verksamheter och projekt har vi samarbeten med olika intresseorganisationer. Dessa organisationers roll i samhället är betydelsefull. För den enskilde eller familjen finns behov av att möta andra, kontinuerligt erfarenhetsutbyte och att påverka samhället. Många av de intresseorganisationer som idag finns inom sällsynta diagnoser har bildats på Ågrenska.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

verkar för att diagnosbärare ska få bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg. Förbundet har omkring 13 000 medlemmar fördelade på ett femtiotal diagnosföreningar.Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, öppnas i nytt fönster

Neuro

är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Förbundet vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos, genom att företräda medlemmarnas intressen, bidra till forskning och kämpa för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som andra.
Neuro, öppnas i nytt fönster 

Funktionsrättsorganisationer i samverkan

består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst.  Syftet är att genomföra samhällsförändringar med utgångspunkt från FNs mänskliga rättigheter.
Funktionsrätt, öppnas i nytt fönster

Svenska epilepsiförbundet

driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga. Förbundet ger sina medlemmar stöd i vardagen och stödjer forskning kring epilepsi. Målet är att skapa en samhällsutveckling som ger alla med epilepsi full delaktighet i samhället.
Svenska epilepsiförbundet, öppnas i nytt fönster

FUB

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är ett förbund  för  familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder. I det ingår rad olika diagnoser.
FUB, öppnas i nytt fönster  

RBU

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar är en familjeorganisation för barn med rörelsehinder som vill träffa andra, få information och påverka.
RBU, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)