Kontakt med hälso- och sjukvården

Det finns regler som är till för att stärka patientens ställning i kontakten med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har också vissa skyldigheter i förhållande patient eller som anhörig till patient.

Människor har olika behov beroende på vem man är. Du som har en sällsynt diagnos eller är anhörig till en person som har en sällsynt diagnos kan ha större behov av stöd och hjälp än andra. Det är därför viktigt att känna till vad vården ska kunna tillhandahålla för stöd och hjälp. Det är också viktigt att veta vad man kan göra om hälso- och sjukvården inte uppfyller de krav som ställs.
Källa: CSD i samverkan

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)