Syskonkompetens Hur är det att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Föräldrar

Föräldrar i en familj med flera barn kan ofta fundera på hur syskon påverkas av att växa upp med en bror eller syster, som har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Många föräldrar kan känna att de inte hinner med syskonen och har dåligt samvete för att inte ägna syskonen tillräcklig uppmärksamhet och tid. Att som förälder bearbeta de egna känslorna av otillräcklighet kan öka förmågan att se till sina egna behov, men även till barnens.

Många syskon vill underlätta så mycket som möjligt för sina föräldrar och tar därmed ett stort ansvar för sitt syskon med funktionsnedsättning. Som förälder kan det vara lätt att ta emot all hjälp, utan att tänka på vad som är rimligt. Det är viktigt att lyfta upp syskonets tankar och känslor och prata om hur det är. Genom att som förälder ta hand om dina egna behov kan du också vara en bra förebild för dina barn att göra detsamma.

Ge dig tid att lyssna

För de allra flesta syskon är det av stor betydelse att få samtala om sin roll i familjen. Som förälder är det bra att försöka vara lyhörd för syskonens tecken på behov av kontakt. Försök ta dig tid att lyssna och vara tillgänglig för att ta emot vad syskonet känner och tänker. Kom också ihåg att det är viktigt för syskonet att få ha sina egna känslor, att det inte finns något rätt eller fel i dessa.

Livet tar en ny vändning när man får ett barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Familjen påverkas på flera sätt av oro, sorg och jobbiga framtidstankar. En del kan behöva professionell hjälp under en kortare eller längre period. Att få hjälp att sörja att det blev som det blev, medvetandegöra och bearbeta känslor, tala om sin känsla av otillräcklighet. Syskonen känner av de olika känslorna i familjen och det är viktigt att få ord på vad de handlar om. 

Källa: Britt Klintwall och Lena Selander, verksamma inom Kris- och samtalsmottagningen i Stockholm samt samtalsledare i Ågrenskas syskongrupper.

 

Filmer för samtal

I dessa fyra, korta filmer visas exempel på samtal med syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Pratmandlar, kiss, hjärtat och livet om att försöka förstå lillebrors sjukdom

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

Älskar ni honom mer än mig? Om att förstå varför storebror får mer uppmärksamhet

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

När kommer Viktor lära sig säga Tom?

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

När går det över? Om att säga precis som det är

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.


Sidan uppdaterad: 2022-01-11