Agrenska Academy

Agrenska Academy arbetar både nationellt och internationellt för kunskaps- och forskningsutveckling med syfte att förbättra livssituationen för personer med sällsynta diagnoser, deras familjer och närstående.

Ågrenska samlar in utvecklar och sprider kunskaper om sällsynta diagnoser till personer med en sällsynt diagnos, funktionsnedsättningar deras anhöriga, yrkesverksamma och myndigheter. Syftet är att våra målgrupper med sällsynta diagnoser och deras anhöriga skall bemästra sina liv. Ågrenska skall ha en hög kompetens och kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Ett forsknings- och utvecklingsarbete bidrar starkt till detta arbete.

Det finns behov av mer vetenskaplig kunskap i samhället för att förbättra livssituationen för personer med en sällsynt diagnos, funktionsnedsättningar deras anhöriga. Agrenska Academy identifierar behov och tar initiativ till utvecklingsarbete och ny forskning.

Agrenska Academy har som ambition att vara en mångvetenskaplig brobyggare mellan organisationer, myndigheter, praktik och forskning. Agrenska Academy verkar för utveckling av tvärdisciplinär forskning till exempel utifrån sociala, psykologiska, pedagogiska, etnologiska och folkhälsoaspekter.

Agrenska Academy har med grund i våra verksamheter som målsättning att:

  • utgå från personer med en sällsynt diagnos och familjers möjligheter och utmaningar utifrån ett brett helhetsperspektiv.
  • samla in och sprida relevanta forskningsresultat till de aktörer som personer med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar, deras familjer och anhöriga är beroende av.
  • stimulera till mer intensiv forskning om sällsynta diagnoser med fokus på individens eller familjens egna erfarenheter.
  • initiera forskning med fokus på det socialvetenskapliga området.
  • bidra till att starta ett antal olika forskningsenheter, så kallade ”research studios” utifrån olika forskningsområden.
  • utveckla digitala och fysiska arenor för kunskaps- och kompetensutveckling.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)