Forskning

Nya vetenskapliga studier är nödvändiga för att förbättra livet och villkoren för personer med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättning. Ågrenska tar initiativ till och medverkar i forskning som utgår från våra verksamheter och erfarenheter.

Pågående forskning

Ågrenska har genomfört en kartläggning av befintlig forskning och kunskapsläget inom området sällsynta diagnoser.

Ågrenska har ambitioner att få fram mer vetenskapligt säkerställd kunskap och sprida den för att förbättra situationen för Ågrenskas målgrupper. Målgrupper är till exempel personer med sällsynta diagnoser och omfattande funktionsnedsättningar, deras närstående och berörda yrkesverksamma.

Målgruppernas många gånger omfattande och komplexa behov berör många discipliner.

 

Vetenskapliga artiklar

Ågrenska vill få fram mer vetenskapligt säkerställd kunskap om funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser.

Vetenskapliga artiklar, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)