Vetenskapligt Råd

Ågrenska har ett vetenskapligt råd kopplat till vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Syftet med rådet

Rådets roll är rådgivande och kvalitetssäkrande till Ågrenskas Styrelse och ledning. Verksamheten vid Ågrenska förutsätter en mångvetenskaplig grund och omfattar såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk forskning. Rådet ska med sina kunskaper på olika sätt bidra till att förstärka den vetenskapliga förankringen, kvalitetssäkra arbetet, identifiera forskningsprojekt och vara en länk till Universitetsvärlden och aktuell forskning. Representanterna i det Vetenskapliga rådet är utvalda på grundval av sin sakkunskap och vetenskapliga förankring inom ett eller fler av de ämnesområden som Ågrenska arbetar med.

Rådets arbete skall vara en del i strävan att uppnå Ågrenskas vision
"Vi skall vara bland de främsta på att bidra till att skapa förutsättningar för ett optimalt liv och utveckling för personer med funktionsnedsättning i hela livsperspektivet".

Rådets arbete skall också bidra till utveckling av ny kunskap och forskning som framförallt skall utgå från att leva med sällsynta tillstånd och dessas vardagskonsekvenser utifrån Ågrenskas verksamheter och målgruppers situation. Social-, beteendevetenskaplig och medicinsk forskning blir därmed viktig och effekter av hela eller delar av Ågrenskas verksamheter kan studeras. Stenhuset skall utgöra en central plats för kunskapsinhämtning och forskningsutveckling. 

Omfattning

Rådet kommer att ha två möten per termin och däremellan förväntas representanterna vara tillgängliga via e-post, telefon och kortare möten för eventuella frågor. 

Rådet förväntas bidra med:

- att stärka Ågrenskas forskningskapacitet

- hjälp att kvalitetssäkra verksamheten vetenskapligt

- hjälp med att identifiera och komma med förslag till utvecklings- och forskningsprojekt

- kontakter med forskare inom olika ämnesområden
- att synliggöra Ågrenska i den vetenskapliga världen

Ordförande

Erland Hjelmquist, Professor, Psykologiska Instutionen, Göteborgs Universitet

Ledamöter

Ann Nordgren, Professor, klinisk genetik, Chef Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Svolin Eide, docent och överläkare, FoUU chef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paul Uvebrant, Professor, Överläkare, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Robert Hejdenberg

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)