Sällsyntafonden

Sällsyntafonden stödjer forskning med svensk anknytning kring sällsynta diagnoser.

Målet med Sällsyntafonden är att främja forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, skräddarsydd behandling och ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande.

Sällsyntafonden är en forskningsfond som stödjer såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning och forskning om vård och omsorg. För att medlen ska komma målgrupperna till nytta på ett optimalt sätt har Sällsyntafonden ett vetenskapligt råd vars rekommendationer ligger till grund för fördelningen.

Sällsyntafonden är en stiftelse och är medlem i Svensk insamlingskontroll.

Postgiro 900560-4
Bankgiro 900-5604
Swish 123 900 5604

www.sallsyntafonden.se

Relaterad information

Sällsyntafondens Styrelse

Ordförande
Ann Nordgren, professor i klinisk genetik, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter
Anders Olauson, ordförande Ågrenska 
Elisabeth Wallenius, ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Ann-Charlotte Söderlund, advokat, partner Gozzo Advokater HB
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)