Ansökan om stipendium

Nu utlyser Sällsyntafonden för första gången 10 st stipendier á 20 000 kr Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden stödjer forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg.

Utlysningen 2019 gäller följande områden:

  • Pedagogisk forskning som syftar till att stötta personer med autism/intellektuell funktionsnedsättning
  • Forskning kring hjälpmededel som kan gynna personer med sällsynta diagnoser
  • Kartläggning av fysiska och psykiska symtom vid genetiskt verifierade sällsynta syndrom
  • Genterapi vid genetiskt verifierade sällsynta diagnoser
  • Forskning om Williams syndrom
  • Forskning om Neurodegenerativa sjukdomar som debuterar i barndomen
  • Forskning om Neuromuskulära sjukdomar med debut i barndomen
  • Diagnostik av sällsynta diagnoser

Ansökan kommer endast att beaktas om projektet godkänts av etikprövningsnämnd. Endast registrerade doktorander och disputerade forskare kan ansöka om medel. Bidrag kan sökas av forskare på alla nivåer som bedriver kvalificerad forskning inom området Sällsynta diagnoser. Tilldelade medel får användas relativt fritt för forskning, dock ej för resekostnader och representation.

Välkommen med din ansökan senast 1 okt 2019. Besked om stipendium lämnas via e-post i  december.

Stipendium ansökan, (wordfil öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)