Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

Mellan den 2 och 3 oktober äger Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar rum i Stockholm. Under dessa två dagar samlas beslutsfattare, tjänstemän, representanter från olika professioner och patientrepresentanter för att föra diskussioner om ämnen som digitalisering, nationella strategier, gränsöverskridande samarbete och precisionsmedicin.

Agenda, 2 oktober:
• Öppningstal av Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
• Nationella strategier för sällsynta hälsotillstånd
• Digitalisering, datadelning och register

Agenda, 3 oktober
• Samarbete över gränser
• Precisionsmedicin

Diskussionerna modereras av Anders Olauson, som är styrelseordförande för Ågrenska.

Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen på uppdrag av det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar (Nordic Network for Rare Diseases, NNRD).


Sidan uppdaterad: 2023-10-11