Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Världsdagen för Downs syndrom

Idag är det Världsdagen för Downs syndrom och runt om i världen uppmärksammas detta genom att ha på sig två olika strumpor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom och stå upp för alla människors lika rättigheter och värde.

På Ågrenska rockar vi sockorna för fullt, och passar även på att bjuda in till vår kommande friluftsdag för elever på särskolor i Göteborg med omnejd. Det är också snart dags för kurs om hälsa och rörelse, som vänder sig till personal som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning.
För alla har rätt till bästa möjliga hälsa!

Friluftsdagen

Friluftsdagen ordnas i maj varje år. Det är en heldag för eleverna på särskolorna i Göteborg med omnejd. 

Uppdragsutbildning och handledning

Behöver du och ditt arbetslag kunskap för att komma vidare inom specifika områden? Vi genomför kurser och handledning på uppdrag. 


Sidan uppdaterad: 2023-03-14