Fredag den 6 juli

Tema: Vård/omsorg och jämställdhet
Hur kan alla får tillgång till jämlik vård?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vården står inför ett viktigt vägval: ska vården fortsätta styras som en marknad, där den som har mest resurser får den bästa vården – eller ska vården fördelas utifrån vård- och omsorgsarbetarnas kunskap och kompetens, och utifrån människors faktiska vårdbehov?

Arrangör: Arena Idé
Plats: Cramérgatan 2, Antons. LOs tält, (kartan öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:30 – 10:30


Tema: Mänskliga rättigheter och rättsväsende/brott
Funktionsrätt i svensk lag – om behovet av att stärka mänskliga rättigheter i lag, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vilken ställning har mänskliga rättigheter i rättsväsendet och i myndigheter? Är det skillnad mellan olika rättigheter? Vad får det för konsekvenser att regering och riksdag har ratificerat flera konventioner men de politiska partierna inte är överens om deras ställning i  svensk lag?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster), Från Snack till verkstad, Lagen som verktyg och Independent Living Institutet
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 11:00 – 12:00

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Vem tvingas bo på institution?, (sidan öppnas i nytt fönster)

När beslutsfattarna efterfrågar "mer träffsäkra insatser" för vissa assistansberättigade växer oron att det är personer med störst funktionsvariationer och intellektuella funktionsnedsättningar som återigen ska tvingas till institutionsboende.

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 11:00 – 11:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter och demokrati
Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Var femte väljare har egna funktionsnedsättningar. En stor del av valmanskåren är berörda, ändå brukar funktionshinderfrågor sällan bli synliga i valrörelsen. Inför årets valrörelse har debatten om personlig assistans satt en viktig fråga på agendan. Kan vi förvänta oss fler?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 12:30 - 13:15

Relaterad information

Kristdemokraterna, kl 19:00 talar Ebba Busch Thor

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)