Söndag den 1 juli

Tema: Barn/unga
Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna i riksdagsvalet 2018, (sidan öppnas i nytt fönster)

En viktig förutsättning för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda är att staten tar sitt ansvar. Vilka frågor anser riksdagspartierna vara de viktigaste i valet 2018? Vad anser unga kommer ha störts betydelse framöver?

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, (sidan öppnas i nytt fönster) och Barnombudsmannen, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 14:30 - 17:45

 

Tema: Vård och omsorg 
Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Från att tidigare endast ha berört endast 0,1% av all sjukhusvård i landet, är ambitionen att den nationellt
koncentrerade vården ska omfatta omkring 5% av all sjukhusvård. Hur ska vårdgivarna agera för att kunna erbjuda kvalitativ och jämlik vård för alla patienter, oavsett var i landet de bor?

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Hästgatan 1, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 15:15 -16:00

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Är ditt Agenda 2030-arbete verkligen hållbart?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Agenda 2030 beslutades av FN i september 2015. Då hade Världsbanken redan sagt sitt: Det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet om målen ska nås. Det har snart gått tre år. Hur långt har Sverige kommit? Är vi en "champion state"? Lever vi upp till devisen "Leave no one behind"?

Arrangör: Lika Unika Akademi, Lika Unika, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 17:00 – 18:00

Relaterad information

Moderaterna, kl 19:00 talar Ulf Kristersson

Måndag den 2 juli

Guide måndag, mer information

Tisdag den 3 juli

Guide tisdag, mer information

Onsdag den 4 juli

Guide onsdag, mer information

Torsdag den 5 juli

Guide torsdag, mer information

Fredag den 6 juli

Guide fredag, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)