Tisdag den 3 juli

Tema: Vård/omsorg och sysselsättning/arbetsmarknad
Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv?

Arrangör: Fysioterapeuterna, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:00 – 09:00

 

Tema: Mänskliga rättigheter och LSS
En Helhetssyn - LSS: Mänskliga rättigheter och Vård och omsorg, (sidan öppnas i nytt fönster

Samhället sviker sina medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem! Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar.?

Arrangör: VardagsTaktik
Plats: Donnerska husets takterass, Donners plats 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:00 – 08:45

Tema: Vård och omsorg
Den nya närsjukvården – möjlighet eller hot?, (sidan öppnas i nytt fönster)


Den nära sjukvården och hur den ska förverkligas är en förändring som alla landsting idag på ett eller annat sätt håller på att förbereda sig för. Men hur påverkar detta med flera olika diagnoser? Kan personer som behöver sin specialist hamna i kläm?

Arrangör: Sanofi
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:30 – 09:30

 

Tema: Utbildning och barn/unga
Tillgängliga lärmiljöer för likvärdig utbildning, (sidan öppnas i nytt fönster)

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Denna rättighet innebär att utbildningen måste vara tillgänglig för alla elever, oavsett funktionsförmåga. Hur kan vi säkerställa att de lärmiljöer som eleverna vistas i är tillgängliga i såväl pedagogiska som fysiska och sociala hänseenden?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:10 – 09:50

 

Mötes- och debattplats
Tema: Sysselsättning/arbetsmarknad och Integration/mångfald
Samverkan kring välfärd och social hållbarhet - När alla samhällets spelare behövs på plan 

De som står långt från trygghet och egen försörjning har ofta många kontakter – men helhetsbilden saknas. Här behövs alla samhällets spelare vara på plan. Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi förenkla för familjer med komplexa problem inom flera ansvarsområden?

Arrangör: Samordningsförbundet Sjuhärad, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Plats: Hamnplan, H215
Tid: 10:00 – 16:00

 

Tema: Vård och omsorg
Skam den som skäms – Om att synliggöra samhället ur vuxna syskons perspektiv, (sidan öppnas i nytt fönster)

Förutsättningarna för familjer där någon har en funktionsnedsättning eller sjukdom har ändrats dramatiskt de senaste 100 åren. Politiska beslut går rakt in i vardagslivet. Att ha ett syskon med en funktionsnedsättning är annorlunda idag. Vad har hänt med skammen och hur ser samhället på svaghet?

Arrangör: Bräcke diakoni, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:30 – 10:15

 

Tema: Vård/omsorg och sysselsättning/arbetsmarknad
Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?, (sidan öppnas i nytt fönster)


Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? I ett ESF-projekt om universellt utformade kontorsarbetsplatser tar vi fram metoder för ett mer inkluderande arbetsliv. Det finns mänskliga, samhällsekonomiska och rent affärsmässiga motiv för att utveckla arbetslivet och arbetsplatserna för att ta tillvara på mer kompetens och få ut fler i arbetslivet. Välkommen till ett spännande samtal!

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Akademikerförbundet SSR, Vasakronan, Randstad, Sveriges företagshälsor och Swedavia
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:30 – 10:15
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Effektivare primärvård med ny teknik, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vården står inför utmaningar kring bemanning och en kommande demografisk puckel. Primärvården är den billigaste och bästa basen och nya tekniker måste utnyttjas maximalt för att utveckla den till att bli mer effektiv, attraktiv och patientsäker.

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:50 - 10:40

 

Tema: Sysselsättning/arbetsmarknad och integration/mångfald
Hur ska du rekrytera för att inte missa kompetensen?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Social kompetens och förmåga att ha ”många bollar i luften” är vanliga krav vid rekryteringar, men ibland kan det vara uthållighet, expertkunskap och förmåga att fokusera som behövs. Hur ska arbetsgivare få del av kompetensen hos personer med ADHD och annan NPF?

Arrangör: Riksförbundet Attention, (sidan öppnas i nytt fönster) , Arvsfondsprojektet ADHD på jobbet
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:00 – 10:45

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget – för att vi har en funktionsnedsättning, (sidan öppnas i nytt fönster)

Arbetsmarknaden slår igen dörren i ansikte på många unga vuxna med funktionsnedsättning. Särskilt unga tjejer drabbas av stereotypa föreställningar och låga förväntningar. Hindren till ett framtida arbetsliv tornar upp sig redan under skoltiden och fortsätter efter gymnasiet. Hur kan de undanröjas?

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet, (sidan öppnas i nytt fönster)  och FUB- För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:30 – 11:30

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Värdet av aktivism: anhöriga inom personlig assistans, (sidan öppnas i nytt fönster)

Är anhöriga till assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar partiska och opålitliga personer som drivs av egenintresse eller människorättsförsvarare? Finns det plats för en mer adekvat förståelse av den kamp som människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga tvingas föra?

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 10:30 - 11:15Tema: Vård och omsorg

Rätt medicin till rätt patient i rätt tid – hur får vi alla aktörer att gå i takt?, (sidan öppnas i nytt fönster)


Många aktörer har intresse i vilka cancerläkemedel som används, hur de används, till vilka kostnader och med vilken effekt. Men hur fungerar dagens processer för införande, användning och uppföljning? Uppnår vi bättre effekt till lägre kostnad med en tydligare rollfördelning och gemensamt ansvar?

Arrangör: Regionala cancercentrum i samverkan, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Visby lasarett, S:t Göransgatan 5, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:30 – 11:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Funktionshinder? Funktionsnedsatt? Vad får man säga?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Begreppen inom funktionshindersområdet är många och hela tiden kommer nya. Men vad får man säga egentligen? Spelar det någon roll vilka begrepp som används?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:00 – 11:45

 

Tema: Vård/omsorg och LSS
Personlig assistans efter valet 2018, (sidan öppnas i nytt fönster)


Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?

Arrangör: KFO Personlig Assistans
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:00 – 12:00

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Patientsäkerhet vs integritet i utvecklingen av hälso- och sjukvården?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Sjukvården står inför stora utmaningar. Vi går mot en framtid där den demografiska utvecklingen innebär att färre ska försörja allt fler åldrande. En del av lösningen är digitalisering och e-hälsa. Men finns det dilemman kopplade till etik och integritet som hämmar utvecklingen?

Arrangör: KPMG
Plats: Novgorodgränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:30 – 12:20

 

Tema: Vård och omsorg
Vad är framtiden för värdebaserad vård?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många.  Hur ska framtiden för värdebaserad vård se ut och vilken betydelse har transparens och tillit i styrning av sjukvården?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Akademiska Sjukhuset, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:40 – 12:30

 

Tema: Utbildning och barn/unga
Likvärdig utbildning – varför brister det?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får inte en likvärdig utbildning. Det visar vår kartläggning av hur skolsituationen ser ut i alla skolformer för de individer som många gånger har behov av anpassningar och stöd. Hur kommer vi till rätta med den bristande likvärdigheten?

Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:40 – 13:20

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Ingen leker med mitt barn – är det för att jag har dövblindhet?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Kalles mamma har dövblindhet. Vågar jag låta mitt barn leka hemma hos Kalle? En del av oss lever med både nedsatt syn och hörsel. Dövblindhet är en svår funktionsnedsättning som slår hårt mot möjligheten att kommunicera, inhämta information och att röra sig fritt och säkert.

Arrangör: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Förbundet Sveriges Dövblinda, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:00 -14:00

 

Tema: Patientmedverkan och digitalisering
Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Hur går vi från bra idéer till riktiga innovationer som kan möta medborgarnas behov? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten att ta plats i den digitala utvecklingen? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienter, sjukvård och näringslivet för att skapa bättre vård?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Akademiska Sjukhuset, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:10 – 14:10

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Förbisedd, osynliggjord och förminskad. Hur bekämpas IQ-diskriminering?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Det finns många exempel på den särskilda diskriminering som drabbar barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller kommunikationssvårigheter. En ses som mindre värd än andra, som ett objekt för andras omsorger och är inte välkommen i många gemenskaper.

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 14:00 – 14:45

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Den nya vårdkedjan - vem gör vad när digitaliseringen slagit igenom?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Digitala vård möten och e-handel med läkemedel skapar helt nya och parallella vårdkedjor. Samtidigt kvarstår alla problem med felanvändning av läkemedel som skapar onödigt lidande för patienter. Hur vill vi att ansvaret för förskrivning, information och uppföljning ska fördelas i en digital tid?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Kronans Apotek
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:40 – 15:30


Tema: Utbildning och mänskliga rättigheter
Behöver Sverige fortfarande en sär-skild skola?, (sidan öppnas i nytt fönster)

I Sverige har alla elever enligt lag rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalité, men det är inte den verklighet som många elever i särskolan möter i sin utbildning. Fungerar verkligen särskolan? Ska vi ha kvar särskolan i Sverige och hur ska den i sådant fall utvecklas?

Arrangör: Riksförbundet FUB, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:30 - 15:15
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

Tema: Vård/omsorg och äldre
Hur möter vi äldreomsorgens framtida utmaningar?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Äldreomsorgen står inför utmaningar som alltfler äldre, teknikskifte och brist på personal. Personcentrerad omsorg och kompetensförsörjning är några av de viktigaste nycklarna. Kan även dokumentärfilm, upplysning och påverkansarbete ha en effekt? Och mot vilken vision för vi framtidens äldreomsorg?

Arrangör: Bräcke diakoni, (sidan öppnas i nytt fönster) , Diakonhjemmet, Ersta diakoni, Film and Tell, Tre Stiftelser
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:00 – 16:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter och LSS
Vad är dyrast – personlig assistans eller gruppboenden?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Ofta framställs gruppbostäder som ett billigare alternativ än personlig assistans. Stämmer det verkligen när det gäller insatser till personer med störst funktionsvariationer?

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 15:00 - 15:45

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Patientlagen - Vad händer när det offentliga inte följer lagen?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Både patientföreningar och professionen inom vården kämpar för sådant som redan idag står i lagen. Det handlar om fast vårdkontakt, vård i tid och delaktighet. Vad gör det med människor att leva i ett samhälle med fina lagar, men en offentlighet som inte följer dem?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 15:00 – 15:45

 

Tema: Forskning och barn/unga
Unga stannar hemma från skolan för att vårda anhöriga!, (sidan öppnas i nytt fönster)

Närmare var tionde ungdom ger omfattande stöd och hjälp till anhöriga. Detta kan leda till att de unga känner press och stress, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och studieavhopp. Dessa "Unga Omsorgsgivare" (UO) har först de senaste åren uppmärksammats i Sverige.

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Nationellt kompentenscentrum anhöriga – Nka, (sidan öppnas i nytt fönster, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län
Plats: Kinbergs plats 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:00 – 16:00

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vi lyfter den skrämmande bristen på kunskap hos personal i gruppbostäder och daglig verksamhet som leder till överdödligheten i cancer och dödsfall till följd av okunskap. Vilka insatser krävs för att förbättra hälsan för en grupp som är beroende av omgivningens kompetens?

Arrangör: Riksförbundet FUB, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:45- 16:30
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)


Tema: Mänskliga rättigheter och äldre
Sverige – tillgängligt för alla?, (sidan öppnas i nytt fönster)

I dag är bostäder, lokaler och allmänna platser inte tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. I höst går Sverige till val och riksdagspartierna ges här möjlighet att i form av korta appeller beskriva sin inställning till tillgänglighet.

Arrangör: Tillgänglighetsarenan, (sidan öppnas i nytt fönster) , SPF Seniorerna, Parasport Sverige, Scandic Hotels och  Hissförbundet
Plats: Strandvägen, H538
Tid: 16:00 – 16:50

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Vad behöver göras för att Patientlagen ska följas?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Patienter kämpar för fast vårdkontakt, vård i tid och delaktighet – sådant som redan idag står i patientlagen.  Vad kan vi göra för att säkerställa att det offentliga följer lagen? Är stärkta patienträttigheter rätt väg att gå – eller finns andra metoder? Riksdagspartierna ger sin syn på saken.

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 16:00 – 16:45

Relaterad information

Liberalerna, kl 19:00 talar Jan Björklund

Onsdag den 4 juli

Guide onsdag, mer information

Torsdag den 5 juli

Guide torsdag, mer information

Fredag den 6 juli

Guide fredag, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)