Kunskapen om sällsynta diagnoser är låg. Det vill Ågrenska ändra på med webbkursen ”Introduktion sällsynta diagnoser”

Idag, på Sällsynta Dagen, uppmärksammas sällsynta diagnoser över hela världen. För kunskapen om sällsynta diagnoser och dess utmaningar är låg i samhället, så också bland de yrkesverksamma som personer med sällsynta diagnoser behöver stöd av. Ågrenska har under många år arbetet med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och dess utmaningar. Nu lanserar vi webbkursen ”Introduktion sällsynta diagnoser” för att öka kunskapen hos ännu fler.

Robert Hejdenberg, vd Ågrenska"På Ågrenska brinner vi för att alla med en sällsynt diagnos ska ha ett optimalt liv. För att det ska bli verklighet behöver kompetensen bland professionella öka. De flesta kommer förr eller senare i sin yrkesroll möta personer med en sällsynt diagnos. Jag rekommenderar därför denna introduktionskurs. För att öka kompetensen inom området erbjuder vi också fördjupningar och annat utvecklingsstöd. Kontakta oss så hjälper vi dig/er.”
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska

 

 Om webbkursen

”Introduktion sällsynta diagnoser” är en webbkurs som ger grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser, dess utmaningar och viktiga områden att fundera kring som yrkesverksam. Kursen riktar sig i första hand till professionella inom skola, habilitering, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan. Utöver webbkursen erbjuder Ågrenska möjlighet till fördjupning inom en mängd områden som rör sällsynta diagnoser.
Introduktion sällsynta diagnoser, mer information

Om sällsynta diagnoser

Sällsynta diagnoser är inte ovanliga. Det finns fler än 6000 olika sällsynta diagnoser i världen och många av dessa finns i Sverige. Man uppskattar att cirka 30 miljoner invånare i Europa lever med en sällsynt diagnos.

Till gruppen sällsynta diagnoser hör en mängd olika tillstånd. Många sällsynta diagnoser är genetiskt betingade, kroniska och livslånga. 

Vissa är medfödda, andra utvecklas senare under livet. Det är vanligt att sällsynta diagnoser är syndrom, det vill säga en kombination av olika symtom, vilket ofta medför svåra funktionsnedsättningar. En sällsynt diagnos leder ofta till svåra utmaningar i livet – praktiskt, känslomässigt, socialt och ekonomiskt.

Om Ågrenska

Ågrenska är ett nationellt kompetenscenter för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

 

Relaterad information

Kontakt

Robert Hejdenberg, vd Ågrenska
mobilnr: 0705-401 952
e-post: robert.hejdenberg@agrenska.se

Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef Ågrenska, mobilnr: 0709-346943, e-post: veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se

Fotografier

För digitala medier (png)
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska
Fotografi skylt, fotograf Lars Lundberg

För trycksak (eps)
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska
Fotografi skylt, fotograf Lars Lundberg

Film, (filmen öppnas i nytt fönster)

Kursen, Introduktion sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom habilitering, skola, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)