Sällsynta diagnoser i Världshälsoorganisationen WHOs 72:a World Health Assembly

Den 23 maj 2019 på Världshälsoorganisationen WHOs 72:a World Health Assembly genomfördes för första gången någonsin det allra första officiella ”side eventet” om sällsynta diagnoser med fokus på digitala möjligheter. Eventet var mycket välbesökt med över 120 deltagare. Tack vare sponsring och co-sponsring av 12 Nationer kunde eventet genomföras i samarbete mellan NGO Committee for Rare Diseases, Rare Diseases International, EURORDIS och Ågrenska.

Vi är stolta att Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist, WHO var med i panelen uttryckte att ”Sällsynta Diagnoser som ett viktigt område och att vi har upplyftande exempel som WHO vill lyfta fram.” Martin Seychell, Deputy Director-General, DG SANTE påpekade att ”det finns många viktiga digitala utvecklingsområden – inte minst behöver vi förstärka fler initiativ runt förebyggande vård-, socialt- och hälsoarbete.

Konferensen kopplades till WHOs arbete rörande – Universal Health Coverage (UHC) där eventet särskilt fokuserade på ”Including Rare Diseases to leave no one behind”.

Fotografier från eventet, (sidan öppnas i nytt fönster)

Program och presentationer, (sidan öppnas i nytt fönster)

NGO Committee for Rare Diseases, (sidan öppnas i nytt fönster)

Rare Diseases International, (sidan öppnas i nytt fönster)

EURORDIS, (sidan öppnas i nytt fönster)

Internationellt arbete

En stor del av Ågrenskas externa verksamhet bedrivs på internationell nivå, bland annat i FN. Syftet är att påverka policys för att politiker och andra ska fatta kloka beslut om framtida insatser för personer med sällsynta diagnoser.

Internationellt arbete
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)