Historien om Ågrenska

Grosshandlare Axel Ågren och hans hustru Louise köpte Lilla Amundön för att bygga ett konvalescenthem. Konvalescenthemmet invigdes av biskopen den 26 maj 1914.

Huvudbyggnaden, Gula Huset och en vaktmästarbostad, Gula Villan, uppfördes och anläggningen donerades till Göteborgs Barnsjukhus. Louise och Axel Ågren ville att sjuka barn skulle få frisk luft och salta bad på den vackra Lilla Amundön, eftersom det var dåtidens främsta medicin vid långvariga sjukdomar.

Det var i första hand barn med TBC som fick konvalescentvård på Ågrenska. Senare vårdades även barn med andra långvariga eller kroniska sjukdomar till exempel engelska sjukan och diabetes på ön.

Axel Ågren byggde upp en donationsfond (nuvarande Ågrenska Stiftelsen). Avkastningen från fonden skulle gå till konvalescenthemmets verksamhet.

Finska krigsbarn

Under andra världskriget tog Ågrenska emot finska barn med TBC. Finska staten tackade genom att ge pengar till en liten vedeldad bastu, som byggdes 1947. Den användes flitigt av barn, ungdomar, föräldrar och personal. 2007 ersattes den med en större, modernare och mer tillgänglig bastu.

Byggde lekstuga

Familjen Ågren fortsatte att donera bidrag till verksamheten och i början på 1950-talet byggdes en stor lekstuga, som idag är konferensbyggnaden Vinga. Ungefär vid samma tid uppförde sjukvårdsstyrelsen i Göteborgs Stad personalbostäderna Gråbo.

Konvalescenthemmet stängde

Tack vare medicinska framsteg och förbättrade levnadsförhållanden blev  de allvarliga sjukdomarna färre.  Barnsjukvården utvecklades, vårdtider förkortades och ett traditionellt konvalescenthem behövdes inte längre. Till följd av dessa förändringar stängde Ågrenska konvalescenthemmet 1978. 

Barn med funktionsnedsättningar

Därefter och fram till 1987 användes Ågrenska, i barnsjukvårdens regi, till sommarvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar eller olika sjukdomar.

Nystart

På initiativ av Anders Olauson, startade 1985 planeringen av ”Projekt Ågrenska”. Syftet var att skapa ett centrum för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Projektet var ett samarbete mellan Ågrenska Stiftelsen, handikapprörelsen, Göteborgs sjukvård, landstingets omsorgsverksamhet, skol- och socialnämnderna i Göteborg.

Renovering

Byggnaderna renoverades med hjälp av medel samarbetspartners och donationer från såväl privatpersoner som företag, både i form av pengar och framför allt i form av material och arbete.
Dagens Ågrenska invigdes av Drottning Silvia den 23 maj 1989.

Grilla på en ö

En av de första verksamheterna på Ågrenska var korttids och lägerverksamhet för unga med funktionsnedsättningar. Här utvecklades och erbjöds de ett genomtänkt pedagogiskt koncept. De fick träffas och göra sådant andra ungdomar tar för självklart, hitta kompisar, ha kul tillsammans, åka båt, tälta och grilla på en ö.

Genetik visar förklarar orsaken

Idag kan orsaken till många funktionsnedsättningar förklaras med genetikens hjälp. Syndromen är ofta sällsynta, vilket innebär att bara en per 10 000 personer har dem. Men tillsammans berör de många människor i landet. Syndromen är ofta livslånga, komplexa och medför stora funktionsnedsättningar.

Kunskapen hos de i samhället som ska ge stöd är ofta låg. Därför har Ågrenska skapat ett utbildningskoncept som riktar sig till hela familjen, professionella de möter, anhöriga och övriga närstående.

Tio nya familjer varje vecka

Nästan varje vecka kommer tio nya familjer, vars barn har en sällsynt diagnos, till Lilla Amundön. För många är det första gången de träffar någon med samma diagnos. På Ågrenska blir det sällsynta vanligt.

Föräldrar, syskon och barn med funktionsnedsättning får program som anpassats för deras behov. Under två av de fem dagarna deltar till exempel assistenter, personal från skola och habilitering och övriga vården och närstående i samma utbildning som föräldrarna får.

Barnen har eget program

Medan föräldrarna lyssnar på föreläsningar har deras barn egna program med förskola, skola och fritidsaktiviteter. Barnen med funktionsnedsättning och deras syskon får samtala om diagnosen med läkare och varandra och om sin situation. Och de gör mycket roligt tillsammanssom att skjuta pil, ha walkie-talkigömme och plocka snäckor på stranden.

För syskonen betyder vistelserna mycket, vet vi från Syskonprojektet:

Dokumentation för ökad kunskap

Efter vistelsen skrivs en dokumentation, ett slags temanummer, om innehållet under veckan. Över 500 dokumentationer om sällsynta diagnoser har gjorts och det har bidragit till att kunskapen ökat i samhället.

Personlig assistans

En stor andel av besökarna på Ågrenska har egna assistenter. Ur deras önskan och behov skapade Ågrenska sin assistansverksamhet som idag har uppdrag över hela Västsverige.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Sedan början av 2020 har Ågrenska i uppdrag av Socialstyrelsen att driva Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd. I uppdraget ingår att ta fram nya och revidera informationstexter som publiceras i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd. I uppdraget ingår också att sprida information om kunskapsdatabasen och svara på frågor om texterna i kunskapsdatabasen.
Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Under åren har många samhällsinsatser utvecklats för personer med funktionsnedsättning, men ofta brister helheten. Under åren 2012-2018 hade Ågrenska i uppdrag av Socialstyrelsen att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser. Arbetet med samordning delar av det uppdrag Ågrenska hade hanteras idag inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården.

100- årsjubileum 2014

Ågrenska håller Axel och Louises Ågrens drömmar levande genom att fortsätta utvecklas. En solig dag, den 26 maj 2014, på Louises födelsedag, firade Ågrenska 100 års jubileum.

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)