Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Från barn- till vuxensjukvård - varför är smidiga övergångar så sällsynta?

5 oktober 09.00-16.00
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 25 september 2023
Pris:

2 495 kr (exkl. moms)

Priset inkluderar fika och lunch vid deltagande på plats på Ågrenska.

Välkommen till en konferens om utmaningar och framgångsfaktorer i övergången från barn till vuxen inom hälso- och sjukvård och habilitering.

Att gå från barn till vuxen innebär stora förändringar i tillvaron för de flesta av oss. För ungdomar med en sällsynt diagnos, eller en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, kan denna övergång innebära stora utmaningar. Som vuxen med många olika vårdgivare inblandade, saknas ofta en naturlig tillhörighet och samordning. Övergången från barn- till vuxenvård, samt annat stöd från samhället, medför därför stora förändringar.

I samarbete med Göteborgs universitet ger Ågrenska en heldagskonferens där vi belyser utmaningar och framgångsfaktorer i övergången från barn till vuxen inom hälso- och sjukvård och habilitering. Du får bland annat möta forskare från projektet Stepstones (Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with Chronic Medical Conditions). Processledaren för insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering (NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin) presenterar arbetsgruppens resultat och representanter från Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset delar med sig av sina erfarenheter.

Innehåll

  • Aktuell forskning inom transition
  • Rapport från Insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering
  • Erfarenheter från Uppföljningsmottagning för unga vuxna efter barncancer
  • Panelsamtal

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare m.fl. 

Föreläsare

  • Anders Fasth, barnläkare och professor i pediatrisk immunologi, Göteborgs universitet
  • Ewa-Lena Bratt, barnsjuksköterska och professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Carina Sparud Lundin, barnsjuksköterska och professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Angelica Gustafsson, sjuksköterska, vårdlots och processledare, NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  • Maria Olsson, Specialistsjuksköterska, fil. dr., Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer och Cancerrehabilitering Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Marianne Jarfelt, Vårdenhetsöverläkare, docent, Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer och Cancerrehabilitering Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I samarbete med

Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs Universitet


Sidan uppdaterad: 2023-04-10