Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Gör vardagen enklare! - grundläggande metoder för LSS-personal

25 april 09.00-16.15
Göteborg
Ågrenska
Sista anmälningsdag: 5 april 2024
Pris:

2495 kr (exkl. moms).

I priset ingår lunch och fika.  

10 % rabatt vid anmälan av tre personer, eller fler, från samma arbetsplats.

Välkommen till en praktisk grundkurs för dig som arbetar inom LSS.

I denna kurs får du med dig metoder och modeller för hur du kan utveckla ditt arbete för personer med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, autistiska drag, hyperaktivitet och epilepsi.

Kursen fokuserar på symtom som är vanligt förekommande i flera sällsynta diagnoser såsom exempelvis:

  • Angelmans syndrom
  • Retts syndrom
  • Phelan-McDermids syndrom

Upplägg och innehåll

Kursen är praktiskt utformad och bygger på work-shops där du får lära dig grunderna om:

  • intellektuell funktionsnedsättning (IF) och kommunikation
  • autistiska drag, hyperaktivitet och utmanande beteende
  • epilepsi
  • mat och ätande

Målgrupp

Du som arbetar inom LSS på exempelvis grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet, korttidsverksamhet eller personlig assistans.

Även du som är personal på förskola eller skola kan anmäla dig till kursen.

Föreläsare

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med NPF.
Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.  

Pedagog

Anna Glenvik har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med sällsynta diagnoser. Annas specialområden är autism och pedagogik för barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå. Hon har utbildning inom bland annat handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, specialpedagogik I och II med inriktning adhd, autism och andra funktionsnedsättningar samt barns tal- och språkutveckling. Att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verklighet är ett av Annas verktyg.

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 


Sidan uppdaterad: 2023-11-11