Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Medfött diafragmabråck

12 december - 13 december 2023
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 7 december 2023
Pris:

Se prisuppgift nedan. 

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med medfött diafragmabråck.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Föreläsare

  • Carmen Mesas Burgos, överläkare, docent, specialistläkare i barn- och ungdomskirurgi., Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm,
  • Elin Öst, universitetssjuksköterska, med dr, Barnkirurgimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
  • Malin Rohdin, överläkare, med dr, Lung- och allergimottagning för barn. Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
  • Lisa Bengtsson-Stelzer, logoped, Mun-H-Center, Specialistfolktandvården, Göteborg
  • Mette Lagergren, fysioterapeut, VO Barnmedicin, Skånes universitetssjukvård SUS, Lund
  • Sara Hedén, fysioterapeut, VO Barnmedicin, Skånes universitetssjukvård SUS, Lund

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2023-04-11