Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Phelan McDermids syndrom

20 februari - 21 februari 2024
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 15 februari 2024
Pris:

Läs prisuppgift nedan. 

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med Phelan McDermids syndrom.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Föreläsare

  • Elizabeth Jennions, Specialistläkare, Drottning Silvias barnsjukhus
  • Viktor Bjurlid, fysioterapeut, Habiliteringen Frölunda, Barn och ungdom, Göteborg
  • Heidi Elisabeth Nag, Specialpedagog, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  • Cecilia Gunnarsson, klinisk genetiker, Universitetssjukhuset i Linköping

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2023-06-16