Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

26 september - 27 september 2023
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 14 september 2023
Pris:

Läs prisuppgift nedan.

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med spinal muskelatrofi typ 1 och 2.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Föreläsare

  • Christopher Lindberg, överläkare, docent, Neuromuskulärt centrum samt klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Lars Alberg, barnneurolog, Regionhabiliteringen Drottning Silvias barnsjukhus
  • Agneta Markström, överläkare, docent, Sömn och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Björn Klanac, fysioterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barnsjukhus

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2022-10-22