Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Program vuxenvistelse aortadissektion

Lokal: Stenhuset

 

Tid

Programpunkt

11.00 Ankomst till Ågrenska
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.00

Information om Ågrenska och programmet för vistelsen
Åsa Sunesson och Anna Karin Björnström, koordinatorer, Ågrenska

14.00 - 16.00 Att leva med aortadessektion - deltagarna presenterar sig för varandra
16.30 Middag
17.30 - 18.30 Gemensam kvällsaktivitet
19.00 - 20.00 Kvällsfika

Lokal: Stenhuset

 

Tid

Programpunkt

07.45 - 08.50 Frukost
09.00 - 09.45 Hjärta och kärl – bakgrund och behandling
Martin Lindgren, specialistläkare i kardiologi, docent,
MGA/Hjärtsektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
09.45 - 09.50 Paus
09.50 - 10.35

Kärlkirurgi – behandling och uppföljning
Marcus Langenskiöld, universitetssjukhusöverläkare, docent Kärlkirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

10.35 - 11.00 Fika
11.00 - 11.45

Thoraxkirurgi -  behandling och uppföljning
Jakob Gäbel, överläkare, sektionschef thoraxkirurgi
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

12.00 - 13.00 Lunch
13.00- 15.00

Belastning och fysisk aktivitet – teori och praktik
Åsa Cider, specialistfysioterapeut hjärta och kärl, universitetslektor. Sektionen för hälsa och rehabilitering. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

15.00 - 15.15 Fika
15.15 - 16.15

Gruppdiskussioner

16.30

Middag

19.00 - 20.00

Kvällsfika

Lokal: Stenhuset

 

Tid

Programpunkt

07.45 - 08.50 Frukost
09.00 - 11.00

I själ och hjärta, aortadissektion – psykologiska aspekter (föreläsning med tid för frågor och diskussion)
Magnus Segerström, psykolog, psykoterapeut. Enheten för neuropsykologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

11.00 - 11.15 Fika
11.15 - 12.00 Samhällets stöd
Louise Jeltin, koordinator och enhetschef personlig assistans, Ågrenska
12.00 - 12.30 Avslutning och utvärdering
12.30 -  Lunch och hemfärd

Sidan uppdaterad: 2024-04-13