Organisation

Organisation Ågrenska AB (svb) ägs till 100 procent av Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) en "kommunal stiftelse". Det är en icke vinstdrivande organisation. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten.

Icke vinstdrivande "Kommunal Stiftelse"

Ågrenska är en "kommunal stiftelse" sedan 100 år och kallas Ågrenska Stiftelsen. Ordförande (Carl-Hugo Schéle) och suppleanten (Anders Olauson) utses av Göteborg stads kommunfullmäktige, två ledamöter från regionen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (Professor Kate Abrahamsson och Professor Jovanna Dahlgren).

Verksamheten bedrivs i ett helägt svb Aktiebolag (särskild vinstutdelningsbegränsning), delar inte ut någon vinst. Allt överskott används för att förbättra vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
Vi är ett komplement till den offentliga vården och övriga samhällets stöd.

Styrelse Ågrenska AB (svb)

Ordförande

Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska AB (svb)

Ledamöter

Ann Nordgren, professor och överläkare, klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset

Carl-Hugo Schéle, styrelseordförande, Ågrenska stiftelsen

Cecilia Gunnarsson, docent och överläkare, klinisk genetik, verksamhetschef för 
Centrum för sällsynta diagnoser sydöst

Diana Svolin Eide, docent och överläkare, FoUU chef för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Elmfeldt, HR Director, SKF Group
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska AB (svb)
Terkel Andersen, president, EURORDIS

Personalrepresentant

Astrid Emker, pedagog, barnteamet, föreläsare Ågrenska AB (svb)

Revisor

Ann-Lovise Rosenqvist, auktoriserad revisor, Rosenqvist Revision AB

Träffa Ågrenskas nya vd!

Ågrenska är stolta över att vi hittat vår tillträdande nya vd, Zozan Sewger Kvist och vi är också väldigt glada att hon hittat oss. Zozan kommer att leda vår unika verksamhet med stort hjärta och engagemang in i en alltmer digital och spännande framtid. Zozan tillträder sin tjänst i början på 2022 den 2 februari. För att ni skall ha en möjlighet att börja lära känna henne redan nu, hittar ni här en kort film där Zozan presenterar sig.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)