Personuppgiftspolicy

Ågrenska AB (svb), 556436-2217 är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Ågrenska hanterar personuppgifter i sin verksamhet och det i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) samt från och med den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Det innebär att fysiska personers integritet är av högsta vikt för oss.

Vår ambition och strävan är att vara transparent med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för de ändamål som de är avsedda för. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Vi har också rutiner för hur vi lagrar och gallrar uppgifterna.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (människa), till exempel namn, e-postadress och personnummer.

Personuppgifter som Ågrenska hanterar

 • Vid prenumeration av vårt nyhetsbrev
 • Vid intresseanmälan till våra vistelser och kurser
 • Vid kontakter med oss via våra sociala mediakanaler (Facebook och Linkedin).
  Alla personuppgifter som lämnas på våra sociala mediakanaler kan läsa, inhämtas och användas av andra användare. Det har vi ingen kontroll över. Vi tar därför inget ansvar för personuppgifter som användare lämnar i våra sociala mediakanaler.
 • Vid kontakter med oss per e-post
 • Vid deltagande i daglig verksamhet
 • Vid uppdrag inom personlig assistans
 • Vid deltagande i våra vistelser
  - Familjevistelser
  - Vuxenvistelser
  - Syskonvistelse
  - Vistelser Barncancerfonden
  - Korttidsvistelse
  - Sommarläger
 • Vid deltagande i våra kurser och utbildningar (fysiska och webbaserade)
 • Vid kontakt med vår ADHD konsulent
 • Vid kontakt med Familjestödsenheten
 • Vid förfrågan och beställning av catering
 • Vid förfrågan och beställning av konferens
 • Vid medlemskap i Vänskapsföreningen
 • Vid gåva via webbplats, Swish, bankgiro eller genom annan kanal
 • Vid inbjudningar och event som sker i Ågrenskas regi
 • Vid personaladministration
 • Vid rekrytering 

Viktigt att veta är att vi alltid vidtar lämpliga åtgärder och beaktar gällande regelverk för det fall att de personuppgifter vi hanterar behöver lämnas till utomstående.
Viktigt att veta är också att på den här webbplatsen finns det länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av den här personuppgiftspolicyn. Du bör ta del av del av dessa webbplatsers personuppgifts-/integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Rätt att få information om uppgifter om dig, få dem rättade, flyttade och raderade

Om du vill få information om de personuppgifter som sparas eller hanteras av Ågrenska har du rätt att få det. Du kan också begära att vi rättar personuppgifter om dig och att få uppgifterna raderade eller flyttade. Skicka då en undertecknad begäran till: ”Personuppgiftsansvarig”, Ågrenska AB, Box 2058, 436 02 Hovås

Kontakt:

Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy och dess tillämpning vänligen kontakta oss via mail till dataskyddsombud@agrenska.se

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)