Pluggannonser - Sällsyntafonden

Stöd Sällsyntafonden - din gåva bidrar till forskningen om sällsynta hälsotillstånd. Forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta hälsotillstånd genom att utveckla bättre diagnostik, skräddarsydd behandling, ett åldersövergripande och holistiskt omhändertagande.

Annonserna riktar sig till alllmänheten och syftar till att samla in medel till forskning.

Mer information om Sällsyntafonden

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)