Pluggannonser om sällsynta hälsotillstånd

Ågrenska utvecklar och sprider information om sällsynta hälsotillstånd. Det gör vi bland annat genom dokumentationer från de 22 vistelser som vi genomför på Ågrenska varje år. Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska står även för produktion och informationsspridning av Socialstyrelsens kunskapsdatabas för sällsynta hälsotillstånd.

Annonserna riktar sig till professioner som möter personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående i sitt arbete. Personer med sällsynta hälsotillstånd, deras närstående och intresseorganisationer.

Ågrenskas dokumentationer

Efter familje- och vuxenvistelse skrivs en dokumentation, som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning av specialisternas föreläsningar. För att ge en bild av hur det är att leva med ett sällsynt hälsotillstånd intervjuas en av familjerna eller en vuxen med det aktuella sällsynta hälsotillståndet. Dokumenationerna finns tillgängliga som pdf filer på Ågrenskas webbplats.

Pluggannonser för tryck

Kvartssida 122x178 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Halvsida 205x136 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Rink 251x88 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Ågrenska har sedan mars 2020 i uppdrag av Socialstyrelsen att driva Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd.
Uppdraget består i att producera och kvalitetssäkra diagnostexter om sällsynta hälsotillstånd samt svara för kontakter med målgrupperna och sprida information i relevanta kanaler. 

Pluggannonser för tryck

Kvartssida 122x178 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Halvsida 205x136 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Halvsida 251x178 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Helsida 251x372 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Rink 251x88 mm, (pdf öppnas i nytt fönster)

Pluggannonser/film online

Film om Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd, (mp4 fil öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)