Vision, verksamhetsidé

Ågrenskas vision: "Vi ska vara bland de främsta att bidra till att skapa förutsättningar för ett optimalt liv och utveckling för människor med funktionsnedsättning i hela livsperspektivet."

Det här gör vi

I vår verksamhetsidé ingår:

att samla in, utveckla och erbjuda kunskaper, utveckla kompetens, stödja kunskapsutveckling om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar samt deras konsekvenser, för personer med dessa tillstånd, deras anhöriga samt berörda aktörer inom stat, kommun, landsting, andra organisationer och allmänheten.

att utveckla och bedriva olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar och med en sällsynt diagnos, deras familjer och professionella de möter.

Utifrån ovan erbjuder vi korttidsvistelser och sommarläger för unga med funktionsnedsättning. För att stärka kompetensen har vi familje- och vuxenvistelser med föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Ågrenska bedriver personlig assistans. Ågrenska är också en kurs- och konferensanläggning och erbjuder catering.

På Ågrenska är det sällsynta vanligt.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)