Föräldraträffar i Sverige

Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos? I samarbete med CSD, Centrum för sällsynta diagnoser inbjuds du som är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff.

Träffarna är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

 

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse snarast till kontaktpersonen i ditt område, se nedan.

Astrid Emker och Cecilia Stocks
Träffarna leds av Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Omfattar norra delen av Hallands län (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalands län. 

Datum och tid: 4 maj och 17 maj 2023 , kl. 13.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås.

Kontaktperson och anmälan till: Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se
Ange ditt namn och telefonnummer.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

För mer information om anmälan, datum och tid kontakta: 
katja.ekholm@sll.se
Ange ditt namn och telefonnummer.
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västmanland och Region Sörmland.

För mer information om anmälan, datum och tid kontakta:
Åsa Strid Winholm, asa.strid.winholm@regiongavleborg.se
Aggeliki Savvidou Levinsson, aggeliki.savvidou.levinsson@akademiska.se
Ange ditt namn och telefonnummer.
Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap

Sedan 2012 har Ågrenska hållit i föräldraträffar i samverkan med flera av Centrum för sällsynta diagnoser vid landets universitetssjukhus.

Under föräldraträffarna träffas föräldrar till barn som relativt nyligen fått en diagnos för samtal under ledning av personal från Ågrenska. Träffarna äger rum vid två tillfällen där föräldrarna där föräldrarna främst samtalar kring vilka svårigheter och bekymmer de har samt vad de har för hjälp eller vad som kan vara till hjälp och nytta för dem.

Av utvärderingen av träffarna framkommer att föräldrarna upplever att mötet med andra föräldrar ger en känsla av samhörighet och gemenskap. Man upplever sig inte ensam i sin situation. Några föräldrar anger också att det är viktigt att få känna sig ”normal” när man har ett föräldraskap som skiljer sig från andras. Föräldrarna anger också att man får ta del av värdefulla tips, information och lärdomar från de andra föräldrarna.

"Träffen var värdefull för mig. Viktigast var att fatta att jag inte var ensam."
Pappa till pojke 4 år

 “Att få reflektera kring min situation om vad jag gör och behöver."
Mamma till pojke 2 år

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)