Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Ågrenska har under sju år drivit Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) på uppdrag av Socialstyrelsen. Uppdraget har bestått i att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser. För att sprida information inom området sällsynta diagnoser har bl.a. webbplatsen nfsd.se skapats och underhållits löpande. Ågrenska har arbetat med uppdatera informationen löpande på webbplatsen fram till och med mars månad 2020.

NFSD, har bl.a. arbetat med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser genom webbplatsen www.nfsd.se och på sociala media. Det har skett fram till och med mars månad 2020. Innehållet på webbplatsen har därefter flyttats över till webbplatsen

CSD i samverkan,(sidan öppnas i nytt fönster) 

Region Stockholm och de regionala centrumen för sällsynta diagnoser, CSD, svarar för nu för innehållet på och underhållet av den nya webbplatsen.

NFSD har också arbetat tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående.

NFSD har även bidragit i arbetet med att inrätta  Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, vid landets universitetssjukhus. Målet har varit att Centrum för sällsynta diagnoser ska finnas vid alla landets sju universitetssjukhus.

NFSD har också jobbat med utveckling av kunskapsstöd för professionerna och personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående samt med förbättrad samordning och samverkan mellan hälso- och sjukvården och olika samhällsaktörer.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)