Syskon

Ågrenska har länge uppmärksammat syskon till barn med funktionsnedsättning. Livet som syskon är unikt för varje familj. Vi erbjuder syskon sällsynt kompetens för att underlätta och förbättra vardagen.

Syskon på familjevistelse

Ågrenska har familjevistelser under fem dagar med särskilda program för syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Under de fem dagarna får syskon genom samtal med specialister och varandra bättre kunskap och förmåga att hantera sin vardag.

Under vistelsen går föräldrar, andra anhöriga och personal, som assistenter, skol- eller vårdpersonal på föreläsningar om vistelsens sällsynta diagnos. Föreläsningarna hålls av landets främsta specialister på det aktuella tillståndet.

Samtidigt har barn med diagnos och syskon egna program med skola och fritidsaktiviteter.

Under de fem dagarna ges goda möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyte mellan alla som deltar.
Familjevistelser

Syskonkompetens

På Syskonkompetens har vi samlat kunskap, idéer och material om syskon. Här finns det material som används under vistelserna, tips, råd och animerade filmer som illustrerar syskonens situation. Materialet kan användas av dig som förälder och dig som möter syskom till barn med funktionsnedsättning i ditt arbete.
Syskonkompetens

Syskonvistelser och läger

Ågrenska erbjuder särskilda vistelser  och läger för syskon som har en bror eller syster som har en funktionsnedsättning. Här möter ungdomen andra med liknande erfarenheter.

I samarbete med Barncancerfonden arrangerar Ågrenska har även särskilda läger för syskon vars bror eller syster har cancer eller har förlorat sitt syskon i cancer.
Vistelser med Barncancerfonden

Information om sällsynta diagnoser

Du kan lära dig mer om ditt syskons funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den ger genom att läsa de dokumentationer, som skrivs efter varje familje- och vuxenvistelse. Dokumentationerna är bearbetade sammanfattningar av föreläsningarna och är sakgranskade av respektive specialist. För att ge en helhetssyn om livet med en sällsynt diagnos berättar också en familj om sina erfarenheter. Det finns ett särskilt avsnitt om Ågrenskas arbete för syskon.

Våra utvärderingar visar att den helhetsbild dokumentationerna ger av livet med ett barn som har funktionsnedsättning, kan hjälpa omgivningen att förstå de utmaningar hela familjen lever med.

På Ågrenskas hemsida finns också filmer med familjer, barn, ungdomar och syskon samlat på sällsynta liv. Det finns också filmer med experter som är specialiserade på sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar.
Dokumentationer
Sällsynta liv
Sällsynt profession

Samarbete

Ågrenska samarbetar med en rad olika organisationer och aktörer för att erbjuda ett relevant och högkvalitativt innehåll i våra verksamheter.

Vi samarbetar med aktuella intresseorganisationer,  Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD och centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vid Sveriges sju universitetssjukhus.

Nationella och internationella specialister inom olika områden, habiliteringar och barn- och vuxenkliniker är några andra vi samarbetar med.

Söker du mer kunskap finns det tips på kvalitetsgranskade kunskapskällor under externa kunskapsdatabaser.
Externa kunskapsdatabaser

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)