Fokusområden

Sällsyntafonden gör både generella utlysningar inom området sällsynta diagnoser och riktade utlysningar inom diagnosgrupper.

På grund av sällsynta diagnosers komplexitet och sällsynthet kan sällsynta diagnoser delas in i olika diagnosgrupper som tillsammans rymmer det stora flertalet sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden kommer göra generella utlysningar inom området sällsynta diagnoser för att klarlägga konsekvenserna för levnadsvillkoren som de sällsynta diagnoserna har gemensamt. Därutöver kommer fonden att ha särskilda riktade utlysningar inom dessa diagnosgrupper:

 • Sällsynta endokrina diagnoser
 • Sällsynta gastrointestinala diagnoser
 • Sällsynta blodsjukdomar
 • Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar
 • Sällsynta kärlsjukdomar
 • Sällsynta leversjukdomar
 • Sällsynta lungsjukdomar
 • Sällsynta medfödda metabola sjukdomar
 • Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser
 • Sällsynta neuromuskulära sjukdomar
 • Sällsynta njursjukdomar
 • Sällsynta skelettsjukdomar
 • Sällsynta medfödda missbildningar med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/autism
 • Ärftliga cancersyndrom
 • Sällsynta epilepsisjukdomar
 • Sällsynta neurologiska sjukdomar
 • Sällsynta hudsjukdomar
 • Sällsynta ögonsjukdomar
 • Sällsynta hjärtsjukdomar
 • Sällsynta bindvävssjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)