Insamlingspolicy

Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper kommer från insamlade medel och varje gåva är därför mycket betydelsefull.

Sällsyntafonden är en insamlingsstiftelse som endast delar ut medel till forskningsprojekt inom området sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden tar emot gåvor från såväl anonyma som namngivna privatpersoner och från företag. Givarens önskemål beaktas i största möjliga mån, förutsatt att de inte är i strid med organisationens grundläggande mål och värderingar. Sällsyntafonden eftersträvar att engagera givare och få dem att verka som aktiva investerare och viktiga aktörer med möjlighet att vara med och stimulera forskningen så att den snabbare kan leda fram till användbara resultat. Givare har inte något inflytande över den vetenskapliga delen i de projekt som tilldelats medel.

Donationer till Sällsyntafonden skall i första hand tillfalla forskning kring sällsynta diagnoser i stort men för att bemöta givares önskemål om särskilda satsningar kommer även riktade medel för särskilda ändamål och specifika diagnoser eller diagnosgrupper samt donationer som riktar sig till enskilda forskare att accepteras, förutsatt att forskaren/forskargruppen och projektet uppfyller Sällsyntafondens krav avseende etik, kompetens och vetenskapliga kvalitet. Dock kommer alltid, utöver administrativa kostnader och insamlingskostnader 10 % av den donerade summan att gå till fondens gemensamma pott.

Medel som betalas ut som stipendier för vetenskapliga forskningsändamål betalas ut av Sällsyntafonden medan projektmedel förvaltas och administreras av universiteten. Återbetalning av gåva sker då fel begåtts eller om det inte är möjligt att tillgodose Sällsyntafondens kvalitetskrav.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)