Historik

Tidigare utlysningar

Sällsyntafonden stödjer forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg.

Tidigare utlysningar

Sällsyntagalan 2015

Sällsyntafonden lanserades genom Sällsyntagalan den 12 januari 2015 vilken arrangerades av Alexandra Schildt, Leah Engman och Ida Nordgren. Sällsyntagalan samlade in närmare en halv miljon till fonden.

Sällsyntagalan 2015
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)