Stadgar och policydokument

Relaterad information

Stadgar

Stadgar, Årsredovisning

Sällsyntafondens senaste årsredovisning och protokoll.

Stadgar, Årsredovisning

Fokusområden

Sällsyntafonden gör både generella utlysningar inom området sällsynta diagnoser och riktade utlysningar inom diagnosgrupper.

Fokusområden

Insamlingspolicy

Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper kommer från insamlade medel och varje gåva är därför mycket betydelsefull.

Insamlingspolicy
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)