Stipendier 2020

Ansökningsperioden är nu igång!

Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden stödjer forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. 

Utlysningen 2020 gäller följande områden: 

  • Pedagogisk forskning som syftar till att stötta personer med autism/intellektuell funktionsnedsättning
  • Forskning kring hjälpmededel som kan gynna personer med sällsynta diagnoser
  • Genterapi vid genetiskt verifierade sällsynta diagnoser
  • Sällsynta medfödda metabola sjukdomar
  • Sällsynta hudsjukdomar
  • Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar
  • Sällsynta skelettsjukdomar
  • Sällsynt intellektuell funktionsnedsättning med eller utan medfödda missbildningar/autism/känd etiologisk diagnos
  • Sällsynta neuromuskulära sjukdomar
  • Sällsynta neurologiska sjukdomar

Endast registrerade doktorander och disputerade forskare kan ansöka om medel. Bidrag kan sökas av forskare på alla nivåer som bedriver kvalificerad forskning inom området Sällsynta diagnoser. Tilldelade medel får användas relativt fritt för forskning, dock ej för resekostnader och representation.

Välkommen med din ansökan senast 15 sep 2020. Ansökan kommer att mailas ut till Sällsyntafondens vetenskapliga råd. Besked om stipendium lämnas via e-post i november.

Ansökningsblankett

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)