Stipendier

Årets ansökningsperiod är nu stängd. Tack till alla er som ansökt!

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. Sällsynta hälsotillstånd innebär konsekvenser för många delar av livet, under livets olika faser. Därför behövs multidisciplinära samarbeten som tar helheten i beaktande.

Kunskap om sällsynta och komplexa hälsotillstånd skapar förutsättningar för bättre liv för personer med dessa tillstånd, och lägger samtidigt grund för ny kunskap om vanligare sjukdomar.

Utöver medicinsk kunskap behövs också forskning om sällsynta diagnoser inom områden såsom

 • pedagogik
 • psykologi
 • sociologi
 • teknologi o.s.v.

Ansökningar som involverar ett tydligt multidisciplinärt samarbete kommer därför att prioriteras.

Utlysningen 2021 gäller följande områden:

 • Pedagogisk forskning som syftar till att stötta personer med autism/intellektuell funktionsnedsättning
 • Forskning kring hjälpmededel som kan gynna personer med sällsynta diagnoser
 • Genterapi vid genetiskt verifierade sällsynta diagnoser

      Och forskning som på ovan nämnda eller andra sätt rör:

 • Sällsynta medfödda metabola sjukdomar
 • Sällsynta hudsjukdomar
 • Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar
 • Sällsynta skelettsjukdomar
 • Sällsynt intellektuell funktionsnedsättning med eller utan medfödda missbildningar/autism/känd etiologisk diagnos
 • Sällsynta neuromuskulära sjukdomar
 • Sällsynta neurologiska sjukdomar
 • Sällsynta endokrina sjukdomar
 • Sällsynt cancer
 • Sällsynta hematologiska sjukdomar
 • Sällsynta respiratoriska sjukdomar
 • Sällsynta njursjukdomar
 • Sällsynta ögonsjukdomar
 • Sällsynta missbildningar
 • Sällsynta hjärt- och kärlsjukdomar
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)