Johan Lundin Kleberg

Social uppmärksamhet hos individer med Williams syndrom: en studie med ögospårningsteknik (eye tracking)

Johan Lundin Kleberg
Filosifie doktor, leg psykolog, Karolinska Institutet, BUP Stockholm

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet
Williams syndrom (WS) är ett genetiskt syndrom som orsakas av en deletion av omkring 25
gener vid regionen 7q11.23 av kromosom sju. Personer med Williams syndrom har i de
flesta fall flera fall en utvecklingsstörning och kognitiva funktionsnedsättningar. Williams
syndrom hänger också samman med en karakteristisk personlighet som kännetecknas av ett
starkt socialt intresse, öppenhet och intresse för andra människor. De beskrivs därför ibland
som ”hypersociala”. Men även om människor med Williams syndrom har ett starkt socialt
intresse har de ofta svårt att reglera distans och närhet, vilket kan leda till problem i
interaktionen med andra. Människor med Williams syndrom utvecklar också ofta stark
ångest. Sammanfattningsvis hänger Williams syndrom samman med en unik kombination
av svårigheter, styrkor och beteenden, och det behövs mer kunskap för att kunna hjälpa
människor med tillståndet i vardagen. Social uppmärksamhet är ett samlingsnamn för
människors tendens att uppfatta och lägga märke till socialt och känslomässigt viktiga delar
av omgivningen, såsom andras ansiktsuttryck och känslotillstånd. En omfattande litteratur
inom psykologi och neurovetenskap har visat att social uppmärksamhet ofta sker mycket
snabbt och automatiskt.

 Alla stipendiater 2019

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)