Stipendiater 2022

Sällsyntafonden vill med denna Sällsynta julklapp som skall användas till forskningsändamål gratulera Er som disputerat och blivit Medicine Doktor under 2022 och som tidigare erhållit stipendier av oss.

Vi hoppas att Ni kommer att fortsätta att forska inom området Sällsynta diagnoser och därmed bidraga till en ökad kunskap som kan leda till förbättrade livsvillkor för personer med sällsynta diagnoser.

Personer som disputerat under 2022

 • Tommy Stödberg
 • Alexandra Topa
 • Karin Salehi Karlslätt
 • Annika Danielsson
 • Josefin Johansson
 • Sofia Frisk

Samt personer som blivit docenter

 • Fulya Taylan
 • Kalliopi Sofou

 Stipendier har tilldelats följande personer :

 1. Tommy Stödberg, disputerade 22-06-10  i ämnet
  A stydy of incidence, causative factors, symptoms, and proggnosis in epilepsy with onset in the first two years of life

 2. Alexandra Topadisputerade 22-11-25  i ämnet
  Genetic studies of craniosynostosis with focus on syndromic forms

 3. Karin Salehi Karlslättdisputerade 22-05-06  i ämnet
  Molecular and clinical studies of intestinal malrotation

 4. Annika Danielsson, disputerade 22-11-18  i ämnet
  Rare Pediatric Movement Disorders: Clinical Aspects of Genotype, Phenotype, and Assessment

 5. Josefin Johanssondisputerade 22-11-09 i ämnet
  Advanced genomic tools in translational research of neurodevelopmental disorder

 6. Sofia Friskdisputerade 22-04-29  i ämnet
  Studies of Genetic Mosaicism in Rare Diseases

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)