Anna Hellblom

Malign hypertermikänslighet i Sverige

Anna Hellblom

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet
Malign hypertermikänslighet (MH) är en ärftlig muskelsjukdom som ger symtom under sövning med vissa narkosmedel. Dessa läkemedel utlöser då ett akut potentiellt livshotande tillstånd och beror på en extrem ökning av ämnesomsättningen i muskelcellerna. Malign betyder elakartad och hypertermi innebär hög kroppstemperatur.

Årligen inträffar 10–20 misstänkta MH-reaktioner under narkos i Sverige. Dödligheten i en MH-reaktion är idag lägre än fem procent, men var på 60-talet över sjuttio procent. Att överlevnad förbättrats beror på flera faktorer. Den kanske viktigaste är upptäckten av motmedlet dantrolen. Avsevärt förbättrad övervakningen under narkos har också möjliggjort tidigare upptäckt av en malign hypertermireaktion. En annan viktig faktor är ökad kunskap om tillståndet, vilket bland annat lett till att familjemedlemmar kartläggs och erbjuds systematisk utredning för att fastställa om de har tillståndet. Det finns drygt 350 familjer med konstaterad malign hypertermikänslighet i Sverige. Vid narkos av en känt MH-känslig individ kan andra narkostekniker användas för att öka säkerheten.

Syftet med vårt forskningsprojekt är att detaljerat beskriva och genetiskt undersöka malign hypertermikänslighet i Sverige för ännu träffsäkrare diagnostik och omhändertagande.

Alla stipendiater 2020

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)