Sponsorer, stora givare

Några som stödjer oss stort och hjälper oss att förbättra liv är företagen och verksamheterna nedan.

Med hjälp av era bidrag kan vi bidra till att barn och ungdomar med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar kan få upplevelser som andra tar för självklara. Ert stöd gör att vi kan lägga angelägen tid på det som är viktigt för barnen, ungdomarna och de vuxna som behöver oss – varmt tack!

Stenastiftelsen

Har gett oss ett helt fantastiskt hus "Stenhuset" som skapat helt nya förutsättningar för att utveckla bland annat forskningssamarbeten.

Föreningen Solstickan
Har gett oss möjligheten att inreda Stenhuset och stödjer oss med medel till pedagogisk forskning och syskonaktiviteter.

Momentum

Ger oss professionellt byråstöd med vår grafiska profil och insamlingskampanjer såsom våra fina annonser och planscher med sällsynta fåglar, insekter, fjärilar och blommor.

Nordlo

Stödjer oss genom med stor passion och säkerhet att hantera och drifta Ågrenskas IT-miljö, utan er hade vi inte haft plats för och kunnat genomföra så mycket verksamhet.

Canon

Stödjer oss genom att uthålligt sponsra oss med kopiatorer som gör att vi kan göra professionella utskrifter till våra målgrupper.

Göteborgs Posten

Tack vare samarbetet kan vi göra fina annonsinföranden i GP som gör att vi kan få in mycket värdefulla bidrag till vårt 90-konto.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)