FRII

Vad är FRII?

De svenska insamlingsorganisationerna har sedan flera år ett gemensamt branschorgan vid namn Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII. Rådets 131 medlemmar är Sveriges stora insamlare såsom Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Cancerfonden, PLAN Sverige, Sjöräddningssällskapet och Frälsningsarmén. Ett antal handikapporganisationer ingår också.

FRIIs uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. En annan uppgift för FRII är att utbilda landets insamlare och att höja kvaliteten i insamlingsarbetet. FRII deltar i opinionsbildning inom dessa områden samt organiserar seminarier och erfarenhetsutbyte. Kort uttryckt verkar FRII för etisk och professionell insamling.

FRIIs 131 medlemmar är Sveriges stora insamlare såsom till exempel Cancerfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Svenska Kyrkan, Plan Sverige, Sjöräddningssällskapet och Frälsningsarmén. Men även ett stort antal mindre insamlingsorganisationer som Ågrenska Vänskapsföreningen, är medlemmar och alla finns presenterade på hemsidan och går att nå under rubriken Medlemmar.

FRIIs uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. FRII vill att lagen ändras så att ideella gåvor och bidrag blir avdragsgilla i privatpersoners och företags självdeklarationer. FRII arbetar för bättre villkor för insamlingsorganisationerna hos branschens leverantörer. Vidare vill FRII slå ner på den oseriösa insamling som idag sker på gator och torg, via brev, telefon och Internet. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

En annan uppgift för FRII är att utbilda landets insamlare och att höja kvaliteten i insamlingsarbetet. FRII deltar i opinionsbildning inom dessa områden samt organiserar seminarier och erfarenhetsutbyte. Kort uttryckt verkar FRII för etisk och professionell insamling.

FRII logotyp-Foto

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)