Giva Sverige

Ågrenska Vänskapsföreningen är medlem i Giva Sverige som är en branschförening som arbetar för tryggt givande.

Om Giva Sverige

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för ökat givande i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt. Givas drygt 160 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet.

Insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Alla medlemmar måste följa kvalitetskoden och den kravstandard som koden består av.
Kvalitetskoden omfattar fyra viktiga områden som bidrar till att organisationer kan bedriva etisk, transparent och professionell insamling:

  • Etiska principer och vägledningar
  • Effektmätning och rapportering
  • Ekonomisk redovisning
  • Intern kontroll & styrning

Läs mer om
Giva Sverige

Giva Sverige logo

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)