Styrelse

Vänskapsföreningen är en ideell förening som har funnits registrerad sedan 2001.

 • Carl-Hugo Schéle

  Telefon: 031-750 91 06
  E-post: carl-hugo.schele@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Styrelseordförande. Barnbarn till donatorerna Axel och Louise Ågren och en av medgrundarna till dagens Ågrenska. Carl-Hugo har ett förflutet som bankir. Idag är han styrelseordförande i Ågrenska Stiftelsen och styrelseledamot i Ågrenska AB.
 • Thomas Sjödén

  E-post: insamling@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Vice ordförande. Reklamstrateg, nytänkare och styrelsens enda Stockholmare. Thomas har många års erfarenhet som byråchef i reklambranschen samt projektledare inom sjukhusvärlden. Han har engagerat sig i Ågrenskas verksamhet i över 20 år med utgångspunkten att alla ska ha rätt till ett gott liv.
 • Robert Hejdenberg

  Telefon: 031-750 91 80, 0705-401 952
  E-post: robert.hejdenberg@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Sekreterare. Ågrenska AB som med ett stort engagemang rörande frågor kring funktionshindrade och deras situation. Robert har tidigare arbetat inom organisation och ledarskap. Robert är ordförande i Astma och allergiförbundets forskningsfonds styrelse.
 • Birgit Johansson

  E-post: insamling@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Ledamot. Sjuksköterska som har varit med sedan nystarten av Ågrenska och har mycket god insikt om målgruppens olika behov. Birgit har tidigare varit medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig för barnteam på Ågrenska.
 • Anders Olauson

  Telefon: 031-750 91 50, 0705-224 560
  E-post: anders.olauson@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Kassör. En av medgrundarna och initiativtagare till dagens Ågrenska. Anders är arbetande styrelseordförande i Ågrenska AB och styrelseledamot i Ågrenska stiftelse. Anders har fått hedersutnämnandet Honorary President of European Patients' Forum (EPF). Han har tidigare varit ordförande för EPF i elva år.
 • Inger Geigert

  E-post: insamling@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Suppleant. Sjuksköterska med en stort socialt nätverk och engagemang. Inger har vuxit upp på Ågrenska, då båda hennes föräldrar jobbade på konvalescenthemmet som sjuksköterska respektive snickare.
 • Göran Ekström

  E-post: insamling@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Vice revisor
 • Ann-Lovise Rosenqvist

  Alla kontaktuppgifter: Revisor
 • Eva Rice

  E-post: insamling@agrenska.se
  Alla kontaktuppgifter: Valberedning
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)